Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

Leergang Fraude en non-compliance

Voor openbaar accountants

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod

Deze leergang geeft de openbaar accountant handvatten en verdieping om in geval van non-compliancy of zelfs fraude, vanuit vaktechnisch en juridisch perspectief de juiste afwegingen en keuzes te maken.

Ben je als accountant werkzaam in het openbaar beroep? Dan is het niet de vraag ?f je een keer geconfronteerd wordt met fraude bij een cliënt, maar wanneer. Als accountant wordt je geacht fraudes tijdig te ontdekken, stevig aan te pakken en er transparant over te communiceren. Het begrip fraude wordt daarbij ruim geïnterpreteerd: ook overtreding van wet- en regelgeving wordt er onder geschaard. Wil je beter in staat zijn adequaat te reageren als zich bij jouw cliënt een signaal aandient dat er iets mis is? Wil je meer grip krijgen op situaties van fraude en overtreding van wet- en regelgeving bij je cliënt? Wil je met meer vertrouwen lastige gesprekken aan gaan? Wil jij degene zijn in jouw organisatie die als materie deskundige wordt gezien en die anderen kan helpen in dit soort situaties? Dan is deze leergang iets voor jou.

Doelstelling

Deze leergang biedt een verdieping en verbreding aan in kennis en vaardigheden ten aanzien van fraude en non-compliance. Deelnemers versterken de eigen kennis van zowel juridische alsook accountancy kaders, leren de valkuilen uit de praktijk en verkrijgen inzicht in de diverse belangen. Deelnemers kunnen met deze bagage als deskundige collega's bijstaan bij (vermoeden van) non-compliance en fraude.

Inhoud

HHet programma is modulair opgebouwd en wordt aangeboden in 5 dagen van elk twee modules. Iedere module bevat zowel theoretische als praktische elementen, waarbij de nadruk ligt op leren van concrete praktijksituaties, interactie, discussie en ervaringen. Het programma sluit aan bij relevante theoretische kaders en vigerende wet- en regelgeving zoals wetten ter voorkoming van financieel economische criminaliteit, nadere voorschriften controlestandaarden en praktijkhandreikingen. Aan het eind van elke dag bieden we handvatten om het geleerde van die dag in de praktijk toe te passen.

  • Module 1: Fraude fundamentals: korte theoretische opfrissers waarom een frauderisico anders is dan een risico op een fout, verschil frauderisicofactor en een frauderisico.
  • Module 2: Fraude casuïstiek: recente cases over de rol van de accountant, jaarrekeningen en verklaringen.
  • Module 3: Frauderisicomanagement: verwachtingen richting cliënt, beoordelen beleid, uitvoeren van goede frauderisico analyse
  • Module 4: Ontwerpen van controleplan: vertalen van frauderisico's in controleplan, vermijden van inconsistenties tussen risico en uitvoering, vermijden van valkuilen
  • Module 5: Financieel economische criminaliteit: (signalen van) corruptie en witwassen, risico's m.b.t. export controls, sancties en andere wet- en regelgeving.
  • Module 6: Omgaan met meldplichten: wat meld je wanneer en bij wie, afwegingen daartoe en verschillende belangen
  • Module 7: Fraude onderzoek: opdracht verstrekken, resultaten gebruiken, aandachtspunten en verschoningsrecht door advocaat
  • Module 8: E-discovery, data analyse en open bronnen onderzoek: relevante mogelijkheden en bronnen en om informatie te verzamelen
  • Module 9: Fraude in het tuchtrecht: wanneer komt het tot maatregel, wanneer ongegrond, de casus vanuit de klager, verdediging
  • Module 10: Omgaan met dilemma's: omgaan met verschillende stakeholders, het normen en waarden kader.

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten ontvangt u enig leeswerk

Voor specifieke onderwerpen worden externe sprekers uitgenodigd, de leergang staat onder leiding van de hoofddocenten Yvonne Vlasman en Arnout van Kempen. Yvonne heeft ruime ervaring als controlerend accountant, forensisch accountant, audit specialist en trainer. Arnout van Kempen CISA, is zelfstandig compliance specialist binnen de financiële sector en compliance officer bij diverse accountantsorganisaties. Zij delen hun kennis en praktijkervaringen tijdens de 10 modules.

Bestemd voor

De leergang is bedoeld voor accountants die zich op een praktische en toegankelijke manier willen verdiepen in fraude en non-compliance. Doel is om zowel bij eigen opdrachten beter beslagen ten ijs te komen maar vooral ook voor collega?s binnen de organisatie te fungeren als materiedeskundige en sparring partner. De leergang is tevens bedoeld voor medewerkers van de afdeling vaktechniek of compliance van accountantsorganisaties, zodat zij teams effectiever kunnen ondersteunen. Deelnemers zijn enkele jaren werkzaam als accountant en bekend met de relevante standaarden.