Masterclass Best in Finance | Continuous Planning & Reporting

Een innovatieve serie masterclasses rond Tech & Touch

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod

De masterclasses zijn bestemd voor accountants in business, registercontrollers en (niet-)financiële professionals die verder willen ontwikkelen richting business partnership.

Dit voorjaar organiseren NBA Opleidingen, Yacht en Enexis een nieuwe editie van de succesvolle serie Masterclass Best in Finance.

Ook nu weer staat een actueel thema rondom digital transformation centraal dat relevant is voor het functioneren van senior finance professionals: continuous planning & reporting.

Doelstelling
Het doel van de masterclasses is om kennis bij deelnemers te ontsluiten, delen en versterken door interactie en specialistische kennis. De presentaties zijn de leidraad voor de discussie en daarmee reflectie op de financiële functie. Er worden handvatten geboden om anders naar de eigen organisatie te kijken.

Na afloop heb je inzicht verkregen in technologieën die bedrijfswaarde genereren en kun je dit inzicht vertalen naar een implementatieaanpak voor jouw organisatie.

Inhoud
Technologieën zoals RPA, data analytics, self-service accounting en continuous reporting zouden het leven van de finance professional een stuk makkelijker moeten maken. Ze zouden de handmatige, tijdsintensieve en saaie activiteiten kunnen reduceren, waardoor er meer aandacht besteed kan worden aan ondersteuning van het management. In de praktijk blijkt continuous planning & reporting tot een aantal uitdagingen te leiden.

In deze masterclass gaan we in op het digitaliseren van het forecasting proces en de rapportages (van ‘judgement’ naar ‘data’, en van powerpoint slide deck naar dashboards). Tevens bespreken we de uitdagingen die daar bij horen (hoe gedetailleerd wil je de forecast maken, welke informatie wil je rapporteren) en de gevolgen die continuous planning & reporting heeft voor de rol en competenties van de financial. Tenslotte gaan we in op de ‘next steps’ op dit gebied. Na afloop heb je meer zicht op de uitdagingen rond continuous reporting, en kun je deze kennis vertalen naar een implementatieaanpak voor jouw organisatie.

Naast een update door Frank Verbeeten over de nieuwste wetenschappelijke inzichten zal een praktijkspreker zijn ervaring delen. Voor de sessies in Weert en Zwolle is dat Huub Hofstede (Schiphol), bij de sessies in Rotterdam en Utrecht sluit Hamza Tedik (KPN) aan.

Bestemd voor
De masterclasses zijn bestemd voor accountants in business, registercontrollers en (niet-)financiële professionals die verder willen ontwikkelen richting business partnership.

De rode draad in de Masterclasses Best in Finance is: Tech & Touch!
Digital transformation: are you ready for exponential change? Together beyond technology & data to reach Human Insights & Wisdom. Technology explains the How of change, humans represent the Why. The new way to work is to embrace technology, but not to become IT.

Docenten/gastsprekers
Prof. dr. Frank Verbeeten MBA
Frank Verbeeten is hoogleraar accounting aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is programmadirecteur van de EMFC opleiding (die opleidt tot RC) van de Amsterdam Business School, en was voorheen verantwoordelijk voor de Post Master Accountancy opleiding van de UvA.