Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

Masterclass Best in Finance: Generative AI (ChatGPT, BARD)

De impact van GenAI op Finance

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod
In deze masterclass gaan we in op wat GenAI betekent voor financials en hoe organisaties technologie inzetten om het hoofd te bieden aan de nieuwe uitdagingen. Het is belangrijk dat financials zelf kansen grijpen om te innoveren en een leidende rol te spelen in de transitie naar een meer duurzame en verantwoorde financiële toekomst voor hun eigen organisatie.

Dit najaar organiseren NBA Opleidingen, Yacht en Enexis een nieuwe editie van de succesvolle serie Masterclass Best in Finance.  

Ook nu weer staat een actueel thema rondom digital transformation centraal dat relevant is voor het functioneren van senior finance professionals: Generative Artificial Intelligence, kortweg GenAI.

Inhoud
In de media is na de introductie van ChatGPT en BARD erg veel aandacht voor generatieve kunstmatige intelligentie, ofwel GenAI. De aandacht wordt gevoed door de uitgebreide mogelijkheden die GenAI biedt en de hoge adoptiegraad door publiek en organisaties in de dienstverlening. Ook vele financials zijn op zoek naar de kansen en bedreigingen die Gen AI biedt voor de (financiële) processen in organisaties.

Door de hoge adoptie wordt GenAI voor financials een steeds belangrijker component van hun toezicht en verantwoordelijkheden, nu en in de komende jaren. De nieuwe technologie maakt het toepassen van kunstmatige intelligentie in de dagelijkse processen veel makkelijker dan voorheen. Het biedt financials de middelen om vaker te steunen op grote hoeveelheden informatie, deze snel en efficiënt te verzamelen, analyseren en integreren in hun processen. Dankzij geavanceerde data-analyse en generatieve kunstmatige intelligentie kunnen werkzaamheden nog efficiënter worden georganiseerd en meer waarde toevoegen.

In deze masterclass gaan we in op wat GenAI betekent voor financials en hoe organisaties technologie inzetten om het hoofd te bieden aan de nieuwe uitdagingen. Het is belangrijk dat financials zelf kansen grijpen om te innoveren en een leidende rol te spelen in de transitie naar een meer duurzame en verantwoorde financiële toekomst voor hun eigen organisatie.

Na afloop van de masterclass afloop heb je inzicht gekregen in:

  • Wat is GenAI en wat is het niet
  • De impact van GenAI op risico’s voor bestaande dienstverlening en technologie van de organisatie
  • Uitleg over de samenhang van GenAI met de bestaande ERP-omgeving en andere nieuwe technologieën zoals RPA, process mining, Low-code BPM
  • Voorbeeld Use Cases en Business Cases
  • Marktontwikkeling en ontwikkeling van GenAI oplossingen van verschillende vendors

Naast de vakinhoudelijke verdieping zal een gastspreker van uit de praktijk delen hoe zij de GenAI uitdaging in de praktijk hebben ingevuld, de organisatie van processen met GenAI hebben gedigitaliseerd en veranderd.

Doelstelling
Het doel van deze masterclasses is handvatten bieden aan finance professionals waardoor je anders naar de eigen organisatie gaat kijken. De presentaties zijn de leidraad voor de discussie en bieden daarmee reflectie op de financiële functie.

Na afloop heb je inzicht verkregen in technologieën die bedrijfswaarde genereren en kun je dit inzicht vertalen naar een implementatieaanpak voor jouw organisatie.

Bestemd voor
De masterclasses zijn bestemd voor accountants in business, registercontrollers en (niet-)financiële professionals die verder willen ontwikkelen richting business partnership.

De rode draad in de Masterclasses Best in Finance is: Tech & Touch!
Digital transformation: are you ready for exponential change? Together beyond technology & data to reach Human Insights & Wisdom. Technology explains the How of change, humans represent the Why. The new way to work is to embrace technology, but not to become IT.