Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

2 dagen

Morele oordeelsvorming in de publieke sector

"het klopt, maar deugt niet"

Details
Lengte

2 dagen

Eerstvolgende startdata & locaties

di 7 november 2023, Hoofddorp

Prijs (excl. btw)

€ 995 (leden)

€ 1.100 (niet-leden)

PE

11

Wanneer een casus aan de normen voldoet, wil dit nog niet zeggen dat de inhoud ook maatschappelijk en moreel acceptabel is."

Daar waar wet en moraal met elkaar in strijd lijken, of waar er een maatschappelijke verwachtings-kloof is tussen de 'letter' van de wet en de bedoeling daarvan, kan er sprake zijn van een dilemma. Het omgaan met een dilemma vraagt om morele oordeelsvorming. Zowel de controlerend accountant als de financial kan en mag niet wegkijken en heeft de verantwoording door te vragen en te signaleren.

De eigenheid van de publieke sector zorgt voor specifieke verwachtingen vanuit het maatschappelijke verkeer. Hoe ga je hier als accountant en financial mee om? Hoe verschillen de rollen en verantwoordelijkheden van beide in deze? Hoe toets je wat maatschappelijk wenselijk is en hoe weeg je dat vervolgens?

Hoe acteer je op 'onderbuikgevoelens' en welke spar- en escalatiemogelijkheden staan je ter beschikking?

Doelstelling

We gaan tijdens deze dag aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Leren hoe een beeld te vormen van het dilemma gebruikmakend van relevante modellen en methodes
  • Leren welke begeleiding en (vervolg)stappen nodig zijn in welke situatie
  • Leren hoe grip te krijgen op alle stakeholders en hun belangen
  • Inzicht krijgen in welke adresseer- en escalatiemogelijkheden er zijn
  • Leren hoe transparantie te bieden over het risico-inschattingsproces en specifiek de uitgevoerde controlewerkzaamheden

Inhoud

Gedurende de dagdelen staan actuele en praktijksituaties uit het publieke domein centraal. Deze worden gebruikt als een kapstok om de volgende aspecten met elkaar te behandelen:
1. Theorie en modellen voor het identificeren en signalering van dilemma's
2. Inventariseren en categoriseren van dilemma's
3. Handelingsperspectieven

In de discussies over dilemma's worden ethiek (moraalfilosofie), integriteit (eerlijk en oprecht) en moraal (zedenleer) vaak door elkaar gebruikt. We bespreken deze begrippen en de doorkijk naar beoordelings- en handelingsperspectieven die ze bieden. En naast de begrippen ethiek, integriteit en moraal kennen we ook nog het begrip compliance: de naleving van wet- en regelgeving, plus het werken volgens de normen en regels van de eigen organisatie. En is er nog ruimte 'professional judgement'?

Het invulling geven aan een professioneel-kritische instelling in de eigenheid van het publieke domein vraagt om een speciale set aan vaardigheden, alertheid en sensitiviteit.

Bestemd voor

Morele oordeelsvorming in de publieke sector
Startdatum 7 november
di 7 november 2023
9:00 - 15:45
Hoofddorp
di 14 november 2023
9:00 - 15:45
Hoofddorp
Routebeschrijving