Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

Nationale verslaggevingsdag

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

do 20 juni 2024, Den Dolder

Prijs (excl. btw)

€ 695 (leden)

€ 795 (niet-leden)

PE

6

Tijdens de jaarlijkse Nationale Verslaggevingsdag word je op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen en discussies op het vakgebied van de externe verslaggeving (jaarrekening en bestuursverslag). De dag is primair gericht op de Nederlandse wet- en regelgeving (Titel 9 Boek 2 BW en RJ-Richtlijnen). IFRS komt zijdelings aan de orde.

Doelstelling
Het opdoen van kennis over en inzicht in de betekenis van actuele ontwikkelingen voor het opmaken, samenstellen, beoordelen en controleren van de jaarrekening en het bestuursverslag.

Inhoud
Naast de algemene actuele ontwikkelingen inzake de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving wordt een update gegeven over duurzaamheidsverslaggeving. Voorts wordt ingegaan op de verslaggeving bij onzekerheid over de continuïteit. Hieromtrent zijn nieuwe bepalingen opgenomen in de Richtlijnen. Een ander belangrijk onderwerp is de mate waarin in het jaarverslag wordt gerapporteerd over fraude en anti-corruptie. Op internationaal gebied gaat de nieuwe IFRS18 over 'performance reporting' in de jaarrekening Daarvan worden de hoofdlijnen geschetst en de implicaties voor de Nederlandse wet en regelgeving. Het laatste onderwerp betreft ontwikkelingen rondom financiële instrumenten, in het bijzonder de nieuwe guidance die de RJ heeft uitgebracht over het verschil tussen eigen vermogen en vreemd vermogen.

Bestemd voor
Iedere financiële professional die betrokken is bij jaarrekening en bestuursverslag.

Programma 

09.00 – 09.30 Ontvangst deelnemers met koffie/thee

09.30 - 09.45 Opening door de dagvoorzitter
Martin Hoogendoorn

09.45 – 10.45 Actualia RJ en RJk
Gerard van Santen

10.45 – 11.00 Pauze 

11.00 – 12.30 Update in duurzaamheidsverslaggeving
Usha Ganga

12.30 – 13.30 Lunch 

13.30 – 14.15 Verslaggeving bij onzekerheid over de continuïteit
Tanja van den Vlekkert - Zevenbergen

14.15 – 15.00 Rapporteren over fraude en anticorruptie
Steven Hijink

15.00 – 15.15 Break koffie / thee

15.15 – 16.00 Performance reporting
Dingeman Manschot

16.00– 16.45 Financiële instrumenten
Martin Hoogendoorn

16.45 – 17.00 Afsluiting door dagvoorzitter

Usha Ganga
Usha Ganga
Themaregisseur
Usha is themaregisseur duurzaamheid bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en is freelance docent op het thema van duurzaamheidsverslaggeving en assurance. meer info
Steven Hijink
Steven Hijink
prof.mr.
Steven Hijink is advocaat bij , en mede-oprichter van, CalcuLaw B.V. en Hoogleraar Corporate Reporting aan de Radboud Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Van der Heijden Instituut (“VHI”) en Onderzoekscentrum Onderneming & Recht (“OO&R”). meer info
Martin Hoogendoorn
Martin Hoogendoorn
Hoogleraar externe verslaggeving
Martin is hoogleraar externe verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en tevens raad bij de Ondernemingskamer meer info
Dingeman Manschot
Dingeman Manschot
Partner financial reporting
Dingeman Manschot is partner financial reporting bij het vaktechnisch bureau van Mazars. Dingeman is specialist op het gebied van IFRS en NL GAAP. Daarnaast was hij vanaf 2013 tot en met 2020 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Vanaf 2021 is hij waarnemer namens de NBA bij de vergaderingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Voorts is hij als docent externe verslaggeving verbonden aan… meer info
Gerard van Santen
Gerard van Santen
Partner bij EY en voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving
fallback
Peter Westerduin
Nationale verslaggevingsdag
Startdatum 20 juni
do 20 juni 2024
9:30 - 17:00
Den Dolder
Routebeschrijving