Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

NL GAAP

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod

Deze cursus maakt je vertrouwd met de beginselen van NL GAAP (Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving). Ingegaan wordt op de verslaggevingsproblematiek die bij veel grote en middelgrote rechtspersonen speelt. Goede kennis van NL GAAP is een must voor een ieder die betrokken is bij de verslaggeving onder NL GAAP.

Doelstelling
Na deze intensieve eendaagse cursus ben je vertrouwd met de beginselen van NL GAAP.

Inhoud
Een greep uit de onderwerpen:

 • Algemene ontwikkelingen in wet- en regelgeving,
 • Introductie van NL GAAP
 • Presentatie van de jaarrekening, waaronder de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht
 • Stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutherstel
 • Immateriële vaste activa, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
 • Deelnemingen en joint ventures
 • Bijzondere waardeverminderingen
 • Vlottende activa, waaronder voorraden en liquide middelen
 • Eigen vermogen
 • Voorzieningen
 • Financiële instrumenten, waaronder hedge-accounting
 • Opbrengsten
 • Personeelsbeloningen, waaronder pensioenen
 • Op aandelen gebaseerde betalingen
 • Consolidatie, overnames en fusies
 • Vreemde valuta

Bestemd voor
Iedere financiële professional die goed op de hoogte wil zijn van NL GAAP.