Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

Onderhanden projecten in opdracht van derden

Externe verslaggeving in de praktijk

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod

Ben je werkzaam in de controle-of samenstelpraktijk en loop je tegen onderhanden projecten in opdracht van derden aan? De externe verslaggeving daarvan kan redelijk complex zijn. In deze training komt de externe verslaggeving hiervan uitgebreid aan bod.

Doelstelling

Je leert de regels met betrekking tot de externe verslaggeving van onderhanden in opdracht van derden voor grote, middelgrote en kleine rechtspersonen kennen.

Inhoud

Aan de hand van praktijkvoorbeelden, casussen en jaarrekeningen wordt de presentatie, waardering en toelichting van onderhanden projecten in opdrachten van derden besproken. Daarin komen de volgende onderwerpen aan bod:

  - BW 2 Titel 9
  - RJ 221
  - Projectontwikkeling
  - Combineren en segmenteren
  - Opbrengstverantwoording, kostentoerekening
  - Verwerking claims en vergoedingen
  - POC-methode versus Zero-profit methode
  - Schattingswijzigingen
  - Verwachte verliezen
  - Presentatie in de balans en in de winst- en verliesrekening
  - Toelichtingsvereisten (grote-, middelgrote- en kleine rechtspersonen)
  - Casussen, jaarrekeningen, jurisprudentie, praktijkvoorbeelden


Werkvormen

De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;

  -Kennisoverdracht
  -Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
  -Reflectie

Bestemd voor

Openbaar accountants