Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

Opbrengstverantwoording

voor Boekjaar 2022 en verder

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod
De RJ-bundel en RJk-bundel bevatten wijzigingen met betrekking tot de verantwoording van opbrengsten uit levering van goederen, diensten, rente, royalty en dividend; maar ook met betrekking tot onderhanden projecten in opdracht van derden.

In dit omvangrijke project heeft de RJ na uitgebreide analyse geconcludeerd dat het volledig overnemen van de bepalingen van IFRS 15 ‘Revenue from Contracts with Customers’ in de richtlijnen niet wenselijk is, vanwege de doelgroep van de richtlijnen in combinatie met de daarmee samenhangende implementatiekosten. De keuze van de RJ om zoveel als mogelijk de richtlijnen in stand te houden en deze aan te vullen met meer specifieke guidance en voorbeelden, maakt het inzichtelijk wat de precieze wijzigingen zijn. Om de implementatie van de wijzigingen die mogelijk voortkomen uit de aangepaste guidance te vereenvoudigen, staat de RJ toe dat de wijzigingen die toezien op de verwerking van opbrengsten alleen hoeven te worden toegepast op overeenkomsten aangegaan of gewijzigd op of na het begin van het boekjaar waarin deze wijzigingen voor het eerst worden toegepast (prospectief). De wijzigingen zijn van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. Eerdere toepassing is toegestaan.

Doelstelling
Je leert de wijzigingen kennen met betrekking tot de verantwoording van opbrengsten voor boekjaar 2022 en volgende boekjaren

Inhoud
In deze training wordt praktisch (middels casussen en praktijkvoorbeelden) in detail ingegaan op de opbrengstverantwoording volgens de nieuwe richtlijnen. Zo komen aan bod:

 • Specifieke bepalingen voor het identificeren van prestatieverplichtingen in een contract
 • Bepalingen over het bepalen van de omvang van opbrengsten
 • Variabele vergoedingen en hoe kom je tot de beste schatting
 • Verwerken vergoeding van een afnemer als deze wel of niet onderscheidbaar is van een goed of dienst
 • Verdeling omzet naar rato
 • Specifieke bepalingen over opbrengsten en licenties
 • Niet door afnemers uitgeoefende rechten
 • Klantenloyaliteitsprogramma’s
 • De presentatie en waardering van onderhanden projecten in de balans en in de winst- en verliesrekening
 • De verwerking van retouren, garanties, belangrijke financieringscomponent, optreden als principaal of als agent
 • Maar ook: hoe om te gaan met wijzigingen van overeenkomsten en niet-terugbetaalbare vergoedingen bij het afsluiten van overeenkomsten
 • Veel praktijkvoorbeelden en voldoende ruimte voor vragen van deelnemers

Bestemd voor
Openbaar accountants, accountants in business, interne accountants