Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

Organisatie en politieke sensitiviteit

Vergroten van de eigen effectiviteit

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

di 18 juni 2024, Omgeving Den Haag

Prijs (excl. btw)

€ 695 (leden)

€ 795 (niet-leden)

PE

6

Om als financial in het publieke domein dingen voor elkaar te krijgen is het noodzakelijk om je in het spel van macht en invloed te begeven. Hoe politieker de organisatie, hoe belangrijker het is de informele organisatie te doorgronden en het eigen gedrag af te stemmen op de mogelijkheden die zich voordoen om dingen voor elkaar te krijgen.

Deze cursus is erop gericht om je praktische inzichten en handvatten aan te reiken om het machtsspel in je eigen organisatiecontext te doorgronden en de ideeën en tools te verschaffen om je beïnvloedingsmogelijkheden in dit spel te vergroten. Het bewustzijn van het begrip 'macht' staat centraal. Dit inzicht vormt de basis om impact te hebben en dingen voor elkaar te krijgen. Inzicht in de machtsdynamiek in de eigen omgeving, de wetmatigheden die zich voordoen en de mogelijkheden die daarin besloten liggen

Daarnaast is zelfbewustzijn ook onontbeerlijk: grip op je eigen verhouding tot het verwerven, gebruiken en uitbreiden van je eigen macht en invloed.

  • inzicht opdoen in de begrippen macht & invloed en de logica van op macht georiënteerd gedrag
  • kennis verkrijgen van de machtsbasis en machtsdynamiek in diverse typen organisaties
  • begrijpen en doorgronden van de sociale structuur van de eigen organisatie-omgeving
  • begrijpen en kunnen toepassen van de wetten van macht: hoe herken je macht en welk gedrag hoort bij macht en bij machtsstrijd?
  • kennis en inzicht opdoen in de bronnen van macht en bewustwording van de mate waarin je daar persoonlijk gebruik van maakt

Inhoud

Na afloop van deze dag kun je het informele organogram van je afdeling of organisatie-onderdeel schetsen, heb je de tools om het krachtenveld te doorgronden en heb je de bouwstenen voor je actieplan.

De cursus is erop gericht om je naast bewustwording vooral de praktische inzichten en handvatten aan te reiken waarmee je 'het spel' (beter) begrijpt en beheerst. Dit helpt je bij het effectief acteren zowel binnen je eigen organisatie, als in de keten waarin de organisatie opereert.

De cursus Organisatie en politieke sensitiviteit geeft je nieuwe perspectieven op de rol van macht, manieren om macht te krijgen en persoonlijke handvatten om invloed uit te oefenen.

Bestemd voor

Financials werkzaam binnen de (semi-)publieke sector, grote organisaties of werkzaam binnen een politieke omgeving.

Eva van Wijngaarden
Eva van Wijngaarden
Management consultant
Eva van Wijngaarden werkt als management consultant op het gebied van risicomanagement en auditing en benadert deze onderwerpen vanuit een gedragsmatige invalshoek. Hierbij past zij gedragswetenschappelijke kennis toe om de kloof tussen papier en praktijk te dichten. Daarnaast is zij gastdocent op Nyenrode en verzorgt zij daar het college 'De grenzen van rationaliteit' voor studenten Advanced Auditing. meer info
Organisatie en politieke sensitiviteit
Startdatum 18 juni
di 18 juni 2024
10:00 - 17:15
Omgeving Den Haag