Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

Planning en control in het publieke domein

hoe blijf je 'in control' in een VUCA-wereld?

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod

Hoe staat onze organisatie er in de komende jaren financieel voor? Hoeveel ruimte is er voor nieuw beleid en hoe blijven we risico’s voor? Om hier grip op te houden, is de planning en control cyclus uiteraard van groot belang. Vraag is wel hoe de cyclus met kadernota’s en meerjarenbegrotingen nog houvast kunnen blijven geven in onze volatiele, onzekere, complexe en ambigue -kortweg: de VUCA- wereld?

Corona had een grote impact, van sociaal domein GGD tot en veiligheidsregio. Ook de oorlog in de Oekraïne werkt door in prijsstijgingen, armoede, energietransitie en vluchtelingenstromen. Hoe vertaal je de beleidsimpact van deze volatiele en onzekere externe ontwikkelingen naar concrete getallen voor de P&C cyclus? Dit vraagt om vooruitzien, samenwerking met collega’s over silo’s heen en het om kunnen gaan met onzekerheid. Het vraagt ook om bestuurlijke sensitiviteit, want getallen liggen gevoelig. Helemaal in de publieke sector waarin geld niet de lingua franca is.

Hoe houden we in de beleids- en P&C cyclus rekening met veranderlijke externe factoren? Hoe gevoelig is de organisatie voor afwijkingen van de voorspellingen? Kennen we de aannames waar mee gewerkt wordt of blijven deze impliciet en onbesproken? Wat kunnen we hiervan leren voor de planning en control cyclus die vandaag de dag worden gebruikt? En welke aanpassingen kunnen bijdragen aan de cyclus om 'in control' de dynamische toekomst tegemoet te kunnen treden?

 

Doelstellingen

We gaan in deze cursus aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • omgaan met de volatiele, onzekere, complexe en ambigue (VUCA) wereld in beleids- en P&C cyclus specifiek aan de eigenheid van de publieke sector
  • inbouwen van wendbaarheid ter borging van het primaire proces
  • samenwerking versterken met collega’s, over de silo's heen, in de beleidscyclus
  • Leren over hoe van buiten naar binnen te denken en hoe door data-analyse & systeemdenken onzekerheden m.b.v. scenario’s te identificeren
  • Leren over toekomstgericht budgetteren en het toepassen van reële optie theorie zodat de organisatie effectief te werk gaat dankzij budgetten in plaats van ondanks

 

 

Inhoud

De training zal bestaan uit vier onderdelen, waarbij we ingaan op:

  • het belang van langetermijndenken in de publieke P&C cyclus en hoe dit te doen in een volatiele, onzekere, complexe en ambigue (VUCA) wereld
  • het van buiten naar binnen denken samen met beleidscollega’s en door data-analyse & systeemdenken het identificeren van onzekerheden
  • het in kaart brengen van alternatieve beleidsopties en het doorrekenen hiervan
  • het geven van praktische handvaten om dit met anderen in de organisatie vorm te geven

In de training er volop ruimte om je eigen praktijk aan de orde te stellen. Hierdoor is het mogelijk de training te verbinden met de vraagstukken uit je eigen organisatie.

Bestemd voor

(Register) Controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's), Internal Auditors, Overheidsaccountants, Controlerend Accountants (AA/RA's) en andere financiële pro-fessionals werkzaam in en/of voor het publieke domein.