Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

Soft controls, verdiepende vaardigheden

Verdere praktijktoepassing

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod

De training Soft controls, de basis, biedt een goede basis voor deze training.

In aansluiting op de training ‘Soft controls, de basis’ waarin de theorie, onderzoeks- en rapportagemethoden zijn behandeld, gaat deze training een stap verder in de toepassing van de onderzoeksmethode.

Aan de (interne of externe) auditor of financial de belangrijke taak om soft controls onderzoekmethoden toe te passen, het gesprek over soft controls aan te gaan, de integratie van soft controls in het controleproces te managen en hierover te rapporteren. Maar hoe doe je dit op een goede manier en wat komt kijken bij een gesprek over soms gevoelige thema’s zoals leiderschap, motivatie en openheid?

Dit unieke tweedaagse opleidingsprogramma is ontwikkeld met een team van psychologen, profilers, sociologen en accountants. Het resultaat is een programma dat in staat stelt soft controls weloverwogen mee te nemen in de gesprekken en rapportage rondom de jaarrekeningcontrole en (internal) audits.

Doelstelling

Het trainen van de toepassing van de soft controls methodiek in gespreksvaardigheden en interviewtechnieken leidt tot het behalen van de volgende leerdoelen:

 • Bewustwording van eigen frames en veronderstellingen
 • Bewustwording van de eigen (non-verbale) impact op geïnterviewden
 • Gedegen voorbereiding op soft control interviews, observaties en raadpleging van juiste bronnen
 • Het maken van verbinding (rapport) tijdens interviews
 • Doorvragen bij sociaal wenselijke antwoorden en weerstand
 • Vertalen van gedragsobservaties naar risico’s en gestructureerde vastlegging
 • Mondelinge en schriftelijke terugkoppeling van gevoelige boodschappen

Bestemd voor

Accountants, auditors en overige financials die verdieping wensen op het gebied van onderzoek en evaluatie van soft controls binnen organisaties. Deelnemers hebben bijvoorbeeld de training ‘Soft controls, de basis’ gevolgd of hebben vergelijkbare kennis en ervaring opgedaan.

Inhoud

 • Opfrissing theorie onderzoeksmethode ‘Audit van soft controls’
 • Opdoen van kennis en begrip over en vaardigheden voor de toepassing en integratie van soft controls in alle fasen van het controleproces
 • Opdoen van kennis en begrip over non-verbale communicatie en impact
 • Kennis, begrip over en vaardigheden voor het voeren van het auditgesprek over soft controls in het kader van audits
 • Inspelen op soft controls en gedrag binnen het auditgesprek ter verdieping van de jaarrekeningcontrole
 • Kennis, begrip en vaardigheden opdoen ten aanzien van lastige controlesituaties en auditgesprekken in het kader van soft controls
 • Doorvertaling van informatie in het soft controls auditgesprek naar rapportage

Quote van een deelnemer

Erg goede cursus. Zeer praktisch en wordt op een heldere manier gegeven door zeer ervaren trainers.