Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

Strategie voor Businessmodel innovatie

De organisatie in een veranderende omgeving

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod

Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief.

Sterker dan ooit ervaren organisaties druk om hun businessmodel te heroverwegen en zo nodig aan te passen. Nieuwe mogelijkheden èn bedreigingen dienen zich in een steeds sneller tempo aan. Wat zijn de achterliggende, fundamentele aanjagers daarvan? Wat is de zin en onzin van buzzwoorden zoals digitalisering, agility en disruptie? En wat zijn jouw vragen als het gaat om business innovatie?

In deze cursus besteden we aandacht aan de vraag wat voor strategieën organisaties volgen om, in reactie (en soms vooruitlopend) daarop, hun businessmodel aan te passen? Hoe kunnen zij waarde blijven creëren in een veranderende, competitieve wereld en zo hun continuïteit veiligstellen?

Doelstelling

Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Inzicht opdoen over het vernieuwen van strategische businessmodellen: hoe werkt dat?
  • Leren van best en worst practices (sprekende succesvoorbeelden èn jammerlijke mislukkingen)
  • Versterken van het conceptueel denken over nieuwe businessmodellen aan de hand van gevalideerde kaders en modellen
  • Leren van praktijkissues die collega-financials bezighouden als het gaat om strategische businessmodel innovatie
  • Ideeën en tools opdoen om zelf aan de slag te (kunnen) gaan met businessmodel innovatie

Inhoud

In het maken van de vertaalslag naar de eigen organisatie komen de volgende kernvragen aan bod:

  • Welke elementen van mijn businessmodel maken nu het verschil?
  • Welke onderdelen behoeven aanpassing?
  • Op basis van welke analyses kan ik die inschatting maken en welke denkmodellen en instrumenten horen daarbij?
  • Wat zijn veel voorkomende valkuilen?

De cursus is interactief van karakter, koppelt continue theorie aan praktijk en laat vele actuele voorbeelden de revue passeren. Er is ruim de gelegenheid om van gedachten te wisselen en kennis te delen over vernieuwen van strategisch businessmodellen.

Bestemd voor

Controllers, accountants in business en openbaar accountants die betrokken zijn bij strategische vernieuwingsvraagstukken voor hun organisatie.