Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

Strategisch samenwerken in de keten

van operationeel contact naar regisseurschap in de keten

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod
 • RC's en CPC's kunnen deelnemen tegen de ledenprijs.
 • De cursus omvat 4 lesdagen verspreid over 3 maanden.
 • Tussen de cursusdagen ga je in je eigen organisatie en de keten met de leerstof aan de slag. Dit vraagt gemiddeld zo'n 4 uur per lesdag.

De relatie met partners in de keten wordt vaak gedomineerd door operationele issues, zoals het tijdig nakomen van contracten en afspraken. Centraal staat dan het delen van operationele informatie, vragen/klachten afhandelen, en eventuele escalaties. In de dagelijkse hectiek is er maar weinig ruimte voor het door ontwikkelen van het contact naar een strategische samenwerking.

Veel organisaties investeren in het professionaliseren en optimaliseren van de bedrijfsprocessen en daarmee in feite in het verbeteren van de operationele samenwerking met de ketenpartners. Strategisch samenwerken met ketenpartners krijgt minder de aandacht, maar levert veel meer op.

Om dit te realiseren moet je een strategische win-win met je ketenpartners creëren en dat lukt alleen als de interne organisatie daarbij betrokken is. De financial vervult hierin een logische centrale rol: het regisseurschap hoort bij het hebben & bieden van overzicht en de signaleringsverantwoordelijkheden.

Lees meer over de inhoud van de lesdagen.

Doelstellingen
Tijdens de leergang gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

 • Kennis opdoen van de methodiek die ten grondslag ligt aan strategisch samenwerken
 • Inzicht opdoen wat er komt kijken bij de regierol en welke vaardigheden dit vraagt
 • Tools krijgen voor de uitdagingen die je op je pad kunt verwachten zoals
  tegenstrijdige belangen, cultuurverschillen, gebrek aan openheid en vertrouwen, interne focus, onvoldoende inzicht in elkaars strategie en de waan van de dag
 • Tips & tricks voor hoe te sturen op resultaten in relatie tot succesvol strategisch samenwerken
 • Grip krijgen op de logica van de financial in 'achter het stuur': hoe verhoudt dit zich tot de rol en verantwoordelijkheden

Inhoud

De leergang richt zich op jouw ontwikkeling tot succesvolle regisseur van strategische samenwerking: na afloop ben je in staat om je eigen organisatie te inspireren, te mobiliseren en te richten voor een win-win verbinding met de ketenpartners.


Strategische samenwerking in de keten leidt tot:

 • Hogere tevredenheid van de ketenpartners en de gebruikers
 • Meer innovatie en verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening
 • Meer toegevoegde waarde en rendement in de keten
 • Verlaging van kosten de hele keten door
 • Betere en duurzame samenwerking, ook intern

De leergang bestaat uit vier interactieve trainingsdagen waarbij je:

 • samen leert met deelnemers uit verschillende publieke domein organisaties
 • instrumenten en theorieën krijgt aangereikt die direct toepasbaar zijn in de praktijk
 • de nadruk legt op leren door doen, ervaren en reflecteren

Bestemd voor

(Register) Controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's), Internal Auditors, Overheidsaccountants, Controlerend Accountants (AA/RA's) en andere financiële professionals werkzaam in en/of voor het publieke domein.