Sustainable finance

Module 5 | Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage

Deze cursus is nog niet gepland, Klik hier voor ons totale cursusaanbod

Deze cursus maakt onderdeel uit van de Online collegereeks Duurzaam Ondernemen.

Het volgen van de volledige collegereeks (6 modules) biedt je voordeel. Je ontvangt dan bij aanmelding een korting van euro 400.-

De module wordt verzorgd door kerndocenten uit de praktijk en met rijke ervaring op het onderwerp. Tijdens de twee sessies wordt het onderwerp verdiept en praktisch gemaakt. Naast de sessies bestaat het lesmateriaal uit literatuur en korte webcasts per onderwerp, ter inleiding. Voor het volgen van de module is geen voorkennis nodig.

In het kader van het Europese programma over duurzame financiering is er veel wet- en regelgeving verschenen. Dit raakt niet alleen de financiële instellingen, maar ook de zakenpartners op het gebied van investering en financiering. Een door de EU uitgewerkte taxonomie moet zorgen dat duurzaamheid op een eenduidige manier wordt geïdentificeerd. De Sustainable Finance Disclosure Regulation heeft impact op financiële marktparticipanten. Ook financierings- en investeringsstromen zullen steeds meer richting duurzame economische activiteiten gaan. Dit heeft impact op de bedrijfsvoering in organisaties. Deze vijfde module uit de Online collegereeks Duurzaamheid: Management en Rapportage van UGBS en NBA Opleidingen geeft inzicht in het web van wet- en regelgeving en de implicaties voor transparantie in jaarverslaggeving van zowel financiële instellingen als ondernemingen.

Doelstelling

 • Inzicht in de meest actuele ontwikkelingen in de snel veranderende wetgeving van Sustainable Finance en Taxonomy
 • Inzicht in waar dit jouw verslaggeving, strategie, governance en risicomanagement raakt
 • Inzicht in besluitvormingsprocessen van assetmanagers
 • Handvatten voor het identificeren van de onderwerpen die relevant zijn voor jouw organisatie
 • Inzicht in de wijze waarop in het kader van deze wetgevingen gerapporteerd kan worden en wat daarin ‘good practices’ zijn
 • Nieuwe expertise wordt aangeboden vanuit wetenschap en praktijk

Inhoud

 • Sessie 1:Europese wet- en regelgeving met betrekking tot duurzame financiering en investering, inclusief de EU Taxonomy: U krijgt een overzicht van de wet- en regelgeving, de timing en impact op transparantie.
  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en drs. Remco Bleijs RA (EY)

 • Sessie 2: Rapporteren over duurzame financiering en investering: We bespreken de verschillende onderwerpen die in jaarverslaggeving opgenomen moeten worden, de aandachtspunten en ‘good practices’ in verslaggeving.Rapporteren over duurzame financiering en investering:
  prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA en Johan Vanderlugt MSc (Van Lanchot Kempen)

Bestemd voor

De modules zijn gericht op brede doelgroep van onder meer accountants (intern en extern), controllers en overige medewerkers uit de financiële kolom, personen in een toezichthoudende rol, investeerders, analisten, MVO managers en MVO-auditors

Meer weten over de overige modulen

Klik voor meer informatie of om je voor deelname aan de lopende modules te melden op onderstaande links.

Online collegereeks Duurzaam Ondernemen.

Module 1: Duurzaamheid, de Sustainable Development Goals en langetermijnwaardecreatie.

Module 2: Inbedding van duurzaamheid in de organisatie en sturen op duurzaamheid.

Module 3: Transparantie over niet-financiële informatie en langetermijnwaardecreatie.

Module 4: Klimaat en betrouwbaar rapporteren over CO2.

Module 6: Governance, due diligence en risicomanagement rondom langetermijnwaardecreatie.
1 en 8 december 2022