Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

2 dagen

Toekomstverkennen in het publieke domein

Vergroot je politiek-bestuurlijke vaardigheid

Details
Lengte

2 dagen

Eerstvolgende startdata & locaties

do 30 november 2023, Zwolle

Prijs (excl. btw)

€ 850 (leden)

€ 950 (niet-leden)

PE

9

Toekomstverkenning maakt je alert op trends en ontwikkelingen en de mogelijke betekenis daarvan. Het brengt een breed pallet van oplossingsrichtingen en handelingsperspectieven in je vizier. Wat betekenen veranderingen in de wereld van 2030 voor de bestaansredenen en mogelijkheden van de organisatie en dat wat jij als controller maar ook als financial daaraan bijdraagt?

 

 • Het boek 'Toekomstverkennen: het ultieme denken in organisaties' maakt onderdeel uit van het cursusmateriaal. Deelnemers krijgen dit op voorhand toegestuurd en verrichten hieruit (voorbereidend) werk.
 • De cursus bestaat uit een fysieke bijeenkomst (1 dag) plus een online terugkomsessie (2 uur).
 • We zien in dit 'tijdperk van transities' een stevige versnelling: naar de veronderstelde verduurzaming, data-geletterdheid, menselijke vaardigheden en flexibiliteit om in te spelen op de disrupties in de supply chain. Van organisaties wordt verwacht dat zij 'meer meters maken in een kortere tijd' om lange termijn doelen te halen, dit terwijl de korte termijn ook behoorlijk turbulent en onzeker is.

  Hoe verandert de wereld? Welke trends en ontwikkelingen kun je spotten? En wat kunnen die betekenen voor jouw organisatie en voor jou als professional? Welk vakmanschap vraagt de 'nieuwe' invulling van controllers en financials?

  De cursus Toekomst verkennen verscherpt je strategische antenne en draagt bij aan de brede analyse van vraagstukken vanuit een integraal perspectief. Je krijgt handvatten waarmee je leert omgaan met de spanning tussen (politieke) besluitvorming voor de korte termijn en het beleid voor de lange termijn. Hoe het krachtenveld van stakeholders en hun belangen mee te nemen in bijvoorbeeld visietrajecten en strategische routekaarten. Toekomstverkenning is daarmee ook een oefening in politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

  Doelstelling
  Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Inzicht krijgen in het wanneer en hoe toepassen van toekomstverkenning
  • omgaan met de spanning tussen (politieke) korte termijn besluitvorming en lange termijn realisaties
  • Oog ontwikkelen voor signalen en casuïstiek die aanwijzingen kunnen zijn van veranderingen
  • Versterken van de eigen politiek-bestuurlijke sensitiviteit en vergroten van de eigen effectiviteit
  • Reflecteren op wat dit kan betekenen voor je eigen rol en het hierbij benodigde vakmanschap (wat vraagt dit aan 'nieuwe' kennis en vaardigheden?)

  Lees het blog van Freija: Met kennis over (over)morgen, vandaag de juiste dingen doen.

  Inhoud

  Inhoud
  Voor financials in het publieke domein is het essentieel om grip krijgen op veranderingen, ontwikkelingen en de integraliteit van de uitdagingen, zodat de organisatie ook in de toekomst de maatschappelijke opdracht kan blijven uitvoeren. Hoe kun je eraan bijdragen dat de mogelijke scenario's breed worden verkend? Hoe verken je dat wat je nog niet weet? Hoe zorg je dat je organisatie en jijzelf zo goed mogelijk voorbereid zijn op veranderingen?

  De cursus Toekomstverkennen in het publieke domein gaat in op:

  • wat is toekomstverkenning en hoe zet je het strategisch in?
  • trends en signalen kunnen gebruiken als handvatten
  • scenario's uitwerken en concretiseren: (beleids)implicaties van scenario's benoemen en vervolgens naar robuuste beleidsopties
  • toekomstverkenning in de praktijk: valkuilen en gevoeligheden
  • Inventariseren wat dit betekent voor de eigen rol en voor de benodigde kennis en vaardigheden

  Bestemd voor

  Accountants (AA/RA's), (register)controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's) en andere financiële professionals werkzaam in het publieke domein.

  Boek Toekomstverkennen
  Bij deelname ontvang je het boek Toekomstverkennen: het ultieme denken in organisaties. Voor organisaties is het van cruciaal belang om met de toekomst bezig te zijn. Je moet voorbereid zijn om op onzekerheid en complexiteit in te kunnen spelen. Het is daarom dat toekomstverkennen steeds vaker deel uitmaakt van strategische besluitvorming.

   Je onvangt het boek Toekomstverkennen Het ultieme denken in organisaties. Auteurs: Freija van Duijne & Peter van der Wel

  Freija van Duijne
  Freija van Duijne
  Zelfstandig ondernemer
  Dr. Freija van Duijne is zelfstandig ondernemer en werkt voor diverse opdrachtgevers aan strategietrajecten. Freija is voorzitter geweest van de Dutch Future Society. Haar boek ‘Toekomstverkennen, het ultieme denken in organisaties’ was genomineerd voor managementboek 2020. Freija heeft veel ervaring en affiniteit met strategie en toekomstverkenning in de publieke sector. Voor diverse provincies heeft zij bv trendverkenningen gedaan i.h.k.v. de omgevingsvisie. En voor gemeenten trendverkenningen… meer info
  Toekomstverkennen in het publieke domein
  Startdatum 30 november
  do 30 november 2023
  9:30 - 16:45
  Zwolle
  do 14 december 2023
  10:00 - 12:00
  Online
  Routebeschrijving