2 dagen

Toekomstverkennen in het publieke domein

Vergroot je politiek-bestuurlijke vaardigheid

Details
Lengte

2 dagen

Eerstvolgende startdata & locaties

di 6 juni 2023, Sassenheim

do 30 november 2023, Zwolle

Prijs (excl. btw)

€ 850 (leden)

€ 925 (niet-leden)

PE

9

 • RC’s en CPC’s kunnen deelnemen tegen de ledentarief.
 • Het boek 'Toekomstverkennen: het ultieme denken in organisaties' maakt onderdeel uit van het cursusmateriaal. Deelnemers krijgen dit op voorhand toegestuurd en verrichten hieruit (voorbereidend) werk.
 • De cursus bestaat uit een fysieke bijeenkomst (1 dag) plus een online terugkomsessie (2 uur).

We beleven in dit 'tijdperk van transities' een stevige versnelling. Versnelling in al die transities: naar de veronderstelde verduurzaming, data-geletterdheid, (plotselinge) geopolitieke verschuivingen, andere benodigde professionele vaardigheden, flexibiliteit om in te spelen op de disrupties in de supply chain etc... Van publieke organisaties wordt verwacht dat zij 'meer meters maken in een kortere tijd' om lange termijn doelen te halen, dit terwijl de korte termijn ook behoorlijk turbulent en onzeker is.

Hoe verandert de wereld? Welke trends en ontwikkelingen kun je spotten? En wat kunnen die betekenen voor jouw organisatie en de keten waarin je organisatie opereert? En wat betekent het voor jou, als professional? Welk vakmanschap vraagt de 'nieuwe invulling' van financials in het publieke domein?

De cursus 'Toekomstverkennen' verscherpt je strategische antenne en draagt bij aan de brede analyse van vraagstukken vanuit een integraal perspectief. Je krijgt handvatten om om te gaan met spanning tussen (politieke) besluitvorming voor de korte termijn en beleid voor de lange termijn. En hoe het krachtenveld van stakeholders en hun belangen mee te nemen in bv visietrajecten en strategische routekaarten. Toekomstverkenning is daarmee ook een oefening in politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Toekomstverkenning maakt je meer alert op trends en ontwikkelingen en de mogelijke betekenis daarvan. Het brengt een breed pallet van oplossingsrichtingen en handelingsperspectieven in je vizier. Wat betekenen veranderingen in de wereld van 2030 voor de bestaansredenen en mogelijkheden van je organisatie en dat wat jij als financial daaraan bijdraagt?

Doelstelling

Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

 • Inzicht opdoen in het wanneer en hoe toepassen van toekomstverkenning
 • Handvatten krijgen voor het omgaan met de spanning tussen (politieke) korte termijn besluitvorming en lange termijn realisaties
 • Oog ontwikkelen voor signalen en casuïstiek die aanwijzingen kunnen zijn van veranderingen
 • Oog ontwikkelen voor signalen en casuïstiek die aanwijzingen kunnen zijn van veranderingen
 • Versterken van de eigen politiek-bestuurlijke sensitiviteit en vergroten van de eigen behendigheid
 • Inzicht op doen wat dit kan betekenen voor je eigen rol en het hierbij benodigde vakmanschap (wat vraagt dit aan 'nieuwe' kennis en vaardigheden?)
 • Lees het blog van Freija: Met kennis over (over)morgen, vandaag de juiste dingen doen

  Inhoud

  Voor financials in het publieke domein is het essentieel om grip krijgen op veranderingen, ontwikkelingen en de integraliteit van de uitdagingen, zodat de organisatie ook in de toekomst de maatschappelijke opdracht kan blijven uitvoeren. Hoe kun je eraan bijdragen dat de mogelijke scenario's breed worden verkend? Hoe verken je dat wat je nog niet weet? Hoe zorg je dat je organisatie en jijzelf zo goed mogelijk voorbereid zijn op veranderingen?

  Onderwerpen die behandeld worden, zijn:

  • Wat is toekomstverkenning en hoe zet je het strategisch in?
  • Trends en signalen als handvatten
  • Scenario's uitwerken en concretiseren: (beleids)implicaties van scenario's benoemen en vervolgens naar robuuste beleidsopties
  • Toekomstverkenning in de praktijk: valkuilen en gevoeligheden
  • Inventariseren wat dit betekent voor de eigen rol en voor de benodigde kennis en vaardigheden
  • Hoe laat je deze aanpak en de daarmee verkregen inzichten landen in de eigen organisatie?

  Toekomstverkennen is niet 'met de benen op tafel' zweverig van aard. Het kent een gestructureerde, methodologische benadering. De cursus en het bijbehorende boek zijn heel praktisch en bieden, naast het conceptuele, vele oefeningen om hierin (meer) vaardig te worden.

  Mocht je eerst meer willen weten over het onderwerp, dan is wellicht het intro-webinar Toekomstverkenning voor financials; een introductie iets voor jou.

  Bestemd voor

  Accountants (AA/RA's), (register)controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's) en andere financiële professionals werkzaam in het publieke domein.

  Boek Toekomstverkennen
  Bij deelname ontvang je het boek Toekomstverkennen: het ultieme denken in organisaties. Voor organisaties is het van cruciaal belang om met de toekomst bezig te zijn. Je moet voorbereid zijn om op onzekerheid en complexiteit in te kunnen spelen. Het is daarom dat toekomstverkennen steeds vaker deel uitmaakt van strategische besluitvorming.

   Je onvangt het boek Toekomstverkennen Het ultieme denken in organisaties. Auteurs: Freija van Duijne & Peter van der Wel

Freija van Duijne
Freija van Duijne
Zelfstandig ondernemer
Dr. Freija van Duijne is zelfstandig ondernemer en werkt voor diverse opdrachtgevers aan strategietrajecten. Freija is voorzitter geweest van de Dutch Future Society. Haar boek ‘Toekomstverkennen, het ultieme denken in organisaties’ was genomineerd voor managementboek 2020. Freija heeft veel ervaring en affiniteit met strategie en toekomstverkenning in de publieke sector. Voor diverse provincies heeft zij bv trendverkenningen gedaan i.h.k.v. de omgevingsvisie. En voor gemeenten trendverkenningen… meer info
Toekomstverkennen in het publieke domein
Startdatum 6 juni
di 6 juni 2023
9:30 - 16:15
Sassenheim
di 20 juni 2023
10:00 - 12:00
Sassenheim
Routebeschrijving
Startdatum 30 november
do 30 november 2023
9:30 - 16:45
Zwolle
do 14 december 2023
10:00 - 12:00
Zwolle
Routebeschrijving