4 dagen

Transformerend leiderschap in de publieke sector

leergang over impactvol leiderschap

Details
Lengte

4 dagen

Eerstvolgende startdata & locaties

do 20 april 2023, Amsterdam

do 2 november 2023, Amsterdam

Prijs (excl. btw)

€ 3.750 (leden)

€ 3.950 (niet-leden)

PE

35

  • RC's en CPC's kunnen deelnemen tegen de ledenprijs.
  • De cursus bestaat uit 4 lesdagen verspreid over 3 maanden.
  • Voorafgaand aan de eerste dag vul je de Multifactor Leadership Questionnaire in. Dit vraagt ongeveer 2 uur van je tijd.
  • Tussen de leergangdagen ga je in je eigen organisatie/met je eigen team aan de slag met korte, afgebakende opdrachten. Per dag beslaat de opdracht ongeveer 3 uur.

“Verandering is de enige constante”
Heraclitus

Hoe geef je leiding aan een team in een tijd van onzekerheid, personeelstekort en verandering? Hoe motiveer je mensen om het beste uit henzelf te halen en hoe zorg je ervoor dat je kwalitatief personeel bij je wil blijven werken? Hoe stimuleer flexibiliteit en creativiteit in een grote, complexe organisatie en hoe zorg je ervoor dat mensen noodzakelijke veranderingen omarmen?

Innovatiekracht en wendbaarheid worden vaak geroemd als essentiële assets van professionals en van organisaties. Essentieel in het (kunnen) borgen van de toekomstbestendigheid van de organisatie. De publieke sector waar continuïteit en lange-termijn-denken ingeburgerde waardes zijn, heeft hierin een specifieke uitdaging.  Zij voelt tegelijkertijd de kortademigheid van de politieke levenscycli, de druk van personeelstekorten en de steeds schuivende panelen van de maatschappelijke verwachtingen.

Leidinggeven in de publieke sector vraagt om specifieke kwaliteiten en vaardigheden, met respect voor de eigenheid van de sector. Deze kwaliteiten en vaardigheden zijn terug te vinden in de theorie van Transformerend Leiderschap (Transformational Leadership).

Lees hier meer over Transformerend leiderschap.

Doelstelling
Tijdens de leergang gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Inzicht opdoen in de mogelijkheden van ‘Transformational Leadership' en de toepassingsmogelijkheden voor je eigen organisatie
  • Handvaten krijgen voor het implementeren van een klimaat van wendbaarheid en pro-activiteit binnen je organisatie
  • Kennis maken met toegepaste creativiteit en het (wetenschappelijk onderbouwde) Creative Problem Solving Model (CPS-model)
  • Vergroten van de eigen innovatieve en flexibele vermogens
  • Inzicht krijgen in de persoonlijke leiderschapsvaardigheden en hoe deze ontwikkeld kunnen worden naar transformerende kwaliteit

Inhoud
Op voorhand nemen we de Multifactor Leadership Questionnaire af. Dit is een test om te bepalen wat je huidige leiderschapsstijl is en wat je ontwikkelbehoeftes zijn.  Vervolgens gaan we de theorie van Transformerend Leiderschap vertalen die naar je eigen leiderschapsstrategie en gaan we oefenen met leiderschapsgedrag.

Dag 1 Inspirerend leidinggeven
Thema’s: Future Thinking, visieontwikkeling en strategie, visie uitdragen
Een transformerend leider activeert een team door betekenis te geven aan het werk. De leider daagt het team uit om een inspirerende visie te ontwikkelen - zowel voor het bedrijf als ook voor zichzelf. 

Dag 2 Waarde gedreven leidinggeven
Thema’s: Integriteitsmanagement, veilige werkomgeving creëren, rolmodel zijn voor het team, Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken)
Een transformerend leider bouwt vertrouwen en respect op door integer te handelen en zich volledig in te zetten voor het team en de organisatie. Daarmee wordt de leider een rolmodel waar het team zich aan kan optrekken.

Dag 3 Creatief leidinggeven
Thema’s: verander management, innovatie stimuleren, creatief/innovatief denken
Een transformerend leider verhoogt het probleem-oplossend vermogen van het team door creativiteit en innovatie te stimuleren. Het team wordt uitgedaagd om buiten de gebaande kaders te denken en mogelijkheden te zien in plaats van obstakels.

Dag 4 Coachend leidinggeven
Thema’s: coachen, feedback en feedforward, talent ontwikkeling
Hoe kun je elk individu in je team optimaal motiveren en stimuleren? We behandelen verschillende motivatietheorieën en coaching- en feedback tools. Ook kijken we naar de ontwikkeltrajecten binnen de organisatie en hoe jij die kunt optimaliseren. 

De training is ‘experience based’. Dit houdt in dat uitproberen (en falen) aan de basis liggen van het leren. De training is interactief, uitdagend, diepgravend, creatief en inzicht gevend. 

Bestemd voor
(Register) Controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's), Internal Auditors, Overheidsaccountants, Controlerend Accountants (AA/RA's) en andere financiële professionals werkzaam in en/of voor het publieke domein.

 

 

 

Julia Bless
Julia Bless
Eigenaar
Julia Bless is gespecialiseerd in zakelijk creatief denken en innovatie. Zij begeleidt bedrijven bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en bij het vinden van innovatieve oplossingen. Julia is eigenaar van House of Change - een opleidingsinstituut voor Leiderschap en Innovatie. Daarnaast ontwikkelt en faciliteert zij trainingen voor o.a. Hotelschool The Hague en Riskjourney. Door haar achtergrond in het theater kan ze putten uit een rijke… meer info
Transformerend leiderschap in de publieke sector
Startdatum 20 april
do 20 april 2023
9:30 - 17:00
Amsterdam
do 11 mei 2023
9:30 - 17:00
Amsterdam
do 25 mei 2023
9:30 - 17:00
Amsterdam
do 1 juni 2023
9:30 - 17:00
Amsterdam
Routebeschrijving
Startdatum 2 november
do 2 november 2023
9:30 - 17:00
Amsterdam
do 16 november 2023
9:30 - 17:00
Amsterdam
do 30 november 2023
9:30 - 17:00
Amsterdam
do 14 december 2023
9:30 - 17:00
Amsterdam
Routebeschrijving