1 dag

Webinar De Samenstellingsopdracht in 2022 en 2023 * Vernieuwd *

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

vr 16 december 2022 | Wachtlijst

wo 21 december 2022 | Wachtlijst

Prijs (excl. btw)

€ 325 (leden)

€ 355 (niet-leden)

PE

4

Volg een interactief webinar over de Samenstellingsopdracht. Met toelichting van de docent, het beantwoorden van vragen, van stellingen, met praktijkvoorbeelden en overleg in kleine groepen heb je een interactieve bijeenkomst.

De Standaard 4410 heeft impact voor het werk van alle accountants in het mkb. De NBA heeft Handreikingen en Alerts daarover uitgebracht die uiteraard onderdeel zijn van deze cursus. Ook het toetsingsprogramma van de Raad voor Toezicht komt aan de orde.

Leerdoelen
Je neemt kennis van de Standaard 4410 en alle wijzigingen uit 2022 daarin - en de verwachte wijzigingen voor 2023 - en van de NBA-Handreikingen en Alerts, met nadruk op de gevolgen voor jouw werkzaamheden in de praktijk. Tevens krijg je inzicht in de nieuwe eisen die bij toetsing van een samenstellingsopdracht worden gesteld. Ook de eisen voor het houden aan wet- en regelgeving door de opdrachtgever (NOCLAR) zijn opgenomen in de cursus.

Inhoud
De tekst van Standaard 4410, de samenstellingsverklaringen in verschillende vormen en toepassingen en de NBA-Handreikingen staan centraal. Onderstaande onderwerpen komen onder meer aan bod, veelal aan de hand van praktijksituaties.

 • De invloed van deze regelgeving op andere beroepsreglementering voor de samenstellingsopdracht
 • De VGBA: wijzigingen die de basis zijn voor de Samenstellingsopdracht uit 2022 en 2023
 • De wijzigingen in de NVCOS van 17 februari 2022 voor de Samenstellingsopdracht
 • De samenstellingsopdracht: samenstelling van financiële overzichten, onderscheid met administratieve dienstverlening
 • Standaard 4410
 • De wijzigingen uit 2022 in vogelvlucht: de NVCOS 4410 is vernieuwd op 17 februari
 • De Vereisten in detail besproken
  • Uitvoering overeenkomstig de Standaard
  • Definities
  • Ethische voorschriften
  • Professionele oordeelvorming
  • Kwaliteitsbeheersing van de opdracht
  • Aanvaarding en continuering van de opdracht
  • Het niet houden aan wet- en regelgeving (NOCLAR)
  • Communicatie met het management en personen belast met governance
  • Het uitvoeren van de opdracht
  • Documentatie
  • De samenstellingsverklaring in alle verschillende vormen
 • Toepassingsgerichte en overige verklarende teksten
 • Toepassing op andere opdrachten dan jaarrekeningen (toekomstgerichte informatie en tussentijdse rapportages)
 • NBA-Handreikingen over samenstellingsopdrachten (1136 en 1147)
 • De NBA-Alert 45 over specifieke gevolgen
 • De samenloop met de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS)
 • Het werkprogramma voor toetsing van een samenstellingsopdracht

De (relevante delen van de) Handreikingen van de NBA over Standaard 4410 en het Werkprogramma voor toetsing van een samenstellingsopdracht maken deel uit van het cursusmateriaal.

Werkvormen
De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;
- Kennisoverdracht
- Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
- Reflectie

Er is ook een fysieke training over dit onderwerp

Bestemd voor
MKB-accountants, Openbaar accountants

Sytze de Swart
Sytze de Swart
Docent wet- en regelgeving voor accountants
Sytze de Swart adviseert ondernemers en bestuurders op diverse vakgebieden. Externe verslaggeving, belastingen en juridische structuren vormen daarin de kern. Voor accountants verzorgt Sytze interactieve trainingen en webinars, gericht op de wisselwerking tussen theorie en praktijk. Hierbij ligt de nadruk op de (toepassing van de) regelgeving. meer info
Webinar De Samenstellingsopdracht in 2022 en 2023 * Vernieuwd *
Startdatum 16 december
vr 16 december 2022
13:00 - 17:00
Online
Startdatum 21 december
wo 21 december 2022
13:00 - 17:00
Online