‘De kunst is om het eenvoudig te maken’

Om als vraagbaak voor IFRS9 binnen de Nationale-Nederlanden Bank te fungeren moet IFRS en Change manager Herman Ebskamp alle ervaring die hij opgedaan heeft in verandertrajecten aanspreken. ‘Dit is geen baan voor iemand die net komt kijken’

Hans van Lamoen‘Binnen de NN Bank ben ik verantwoordelijk voor de IFRS compliancy. Ik maak onderdeel uit van de afdeling Projects, Polices & Advice.  Die afdeling verzorgt de jaarrekeningen van NN Bank maar houdt zich ook bezig met alles wat niet regulier is, zoals nieuwe regelgeving.

Ik analyseer bestaande en nieuwe boekhoudregels voor de bank. NN Bank houdt zich bezig met hypotheken en sparen. Binnen IFRS9 gelden strakkere regels voor de wijze waarop hypotheken op de balans staan.  Wat het extra complex maakt is dat IFRS9 wel voor banken en andere bedrijven geldt maar nog niet voor verzekeringsbedrijven. De hypotheken staan op de balans van meerdere bedrijven binnen NN Group waarvan sommigen wel en anderen nog niet aan IFRS9 hoeven te voldoen.

Je moet dus aan twee standaarden voldoen. Januari 2018 zijn de veranderingen operationeel geworden. Toch droogt het werk niet op. Veel vragen komen van collega’s die in de verslaggeving zitten of van de treasury & risk afdelingen. De bank beheerst renterisico’s door het aangaan van derivaten waarvan de waardeveranderingen in het resultaat door middel van hedge accounting worden beperkt. Dat moet binnen de spelregels van IFRS gebeuren. Ik moet uitleggen hoe je IFRS toepast. De kunst is om het eenvoudig te maken. Ik loop al een tijdje mee in dit vak. Dat brengt beschouwing met zich mee.’

Humor

‘Menselijk gezien kun je niet alles bijhouden. Conceptueel denken is een voorwaarde om jezelf niet in de details te verliezen. Je moet de risico’s van een bank begrijpen. We maken geen tastbare producten. Er zijn geen afleverbonnen of een geldpakhuis. Het is de kunst de producten van de bank en de IFRS-richtlijnen over elkaar heen te leggen.

Ik probeer op hoofdlijnen niet verrast te worden, maar voor de details moet je sparren met anderen. Dat doe ik met vakgenoten maar ook met specialisten van de big four kantoren. Daarnaast zijn goede persoonlijke verhoudingen binnen de organisatie heel belangrijk. Je moet voor deze functie goed kunnen communiceren. Humor hebben.

De NN Group heeft vorig jaar Delta Lloyd overgenomen. Om optimaal samen te werken moet je elkaar zien. Iedere bijeenkomst die daar aan bijdraagt is waardevol. Dan ben ik ook van de partij. Ik heb in vorige banen veel ervaring opgedaan met internationale changetrajecten. Veel overleg vond plaats via conferececalls maar ik heb daar geleerd dat je elkaar minimaal een keer in de maand ook fysiek moet zien. Dat persoonlijke contact is belangrijk. Anders wordt het te anoniem.’

Herman Ebskamp RA RC is IFRS en Change manager bij Nationale-Nederlanden Bank. Hij begon zijn carrière bij Deloitte en KPMG. Binnen de bancaire sector vormen implementatietrajecten de rode draad in zijn carrière.