Incompany workshop PE-plan schrijven

Per 1 januari 2021 gaan alle accountants over naar een nieuw systeem van permanente educatie (PE). De nieuwe PE-verplichting houdt in dat je een eigen PE-plan gaat schrijven. Dat is een substantiële verandering ten opzichte van het oude PE-systeem. Je schrijft een PE-plan met leerdoelen en leeractiviteiten die samen met de uiteindelijke leerresultaten en de persoonlijke reflectie daarop onderdeel zijn van de op te stellen PE-Portfolio. Bij een incompany workshop baseren we ons op de workshop zoals we die verzorgen voor ons open aanbod én nemen we de uitgangspunten van de werkgever mee. Deelnemers kunnen daarmee een PE-plan schrijven dat is afgestemd op hun eigen ambities én die van hun werkomgeving.

Doelstelling

Aan het eind van de training kan de deelnemer invulling geven aan zijn/haar PE-plan door het beantwoorden van de volgende vragen:
a. Wat zijn en worden mijn werkzaamheden?
b. Welke professionele leerdoelen ondersteunen mij bij mijn werkzaamheden?
c. Met welke leeractiviteiten en leervormen kan ik mijn leerdoelen realiseren?
d. Welke plannen heeft mijn organisatie en welke ontwikkelingen voorziet mijn organisatie (in relatie tot het benodigde vakmanschap)?

oranje-lijn.png

Inhoud

De training bestaat uit drie elementen (totaal 4 PE-uren):
 
1. Intake – met PE-verantwoordelijke/HR (max 1 uur)
De intake vindt online plaats met degene die vanuit werkgever belast is met de accountancy vaktechnische ontwikkeling en/of met iemand vanuit HRM belast met algemene ontwikkeling binnen de organisatie (PE-verantwoordelijke(n) van werkgever). Het doel is om informatie uit te wisselen en om in de training rekening te kunnen houden met dat wat de werkgever al organiseert aan leeractiviteiten en hoe werkgever hierop wil gaan sturen (onder de nieuwe PE-regelgeving).
 
2. Praktische training van een dagdeel (4 uur)
Tijdens deze interactieve training komen de volgende onderdelen aan bod:

• Hoe ontwerp je een PE-plan als onderdeel van je PE-Portfolio?
• Hoe formuleer je leerdoelen die aansluiten bij de werkzaamheden?
• Hoe selecteer je leeractiviteiten die aansluiten bij de leerdoelen?
• Welke leervormen passen bij mijn leervoorkeuren?
• Wat organiseert mijn werkgever al in dit kader?

Deelnemers gaan in verschillende rondes met een ‘buddy’ aan de slag om leerdoelen te formuleren en leeractiviteiten te selecteren. We maken daarbij gebruik van break-out rooms in MS Teams. De trainer bezoekt de break-out rooms en geeft individuele feedback. Tussen de verschillende break-out room rondes worden de resultaten plenair besproken in de main-room. Er is dan ruimte om de leerdoelen en leeractiviteiten te voorzien van tips & tops. Vervolgens wordt plenair gediscussieerd over de mogelijkheden van leeractiviteiten.
 
3. Nabespreking – met PE-verantwoordelijke/HR (30 min – max 1 uur) 
De nabespreking vindt eveneens online plaats met de PE-verantwoordelijke(n) van werkgever. In dit gesprek wordt gereflecteerd op collectieve aandachtspunten en worden organisatie brede PE-vragen beantwoord. 

Tijdspad
Datum en tijdsplanning worden in afstemming met de opdrachtgever bepaald. Een voorbeeld van een tijdspad is:

• Intake
• Workshop – 2 tot 3 weken na intake
• Nabespreking – 1 tot 2 weken na workshop
• Additionele coaching & reflectie – 4 weken na workshop

oranje-lijn.png

Additioneel coaching- en reflectie programma

De workshop kan uitgebouwd worden met een coaching- en reflectieprogramma bestaande uit:
a. Online begeleiding 
b. Reflectietraining (2 uur)
 
Deze aanvulling staat voor 2 PE-uren. Hierbij geldt dat Accountants in Business de uren die zij besteden aan het schrijven van het PE-plan (buiten de workshop om) kunnen wegschrijven als zelfstudie in de PE-registratie.
 
Online begeleiding
Tussen de praktische training en de reflectietraining kunnen deelnemers bevindingen met elkaar uitwisselen en vragen stellen aan elkaar en aan de trainer. De deelnemers krijgen daarvoor hun eigen kanaal in een MS Teams omgeving om ervaringen en bestanden te delen. De trainer vanuit de eerdere training is tevens moderator binnen dit traject. Een week voor de reflectietraining delen deelnemers hun (concept) PE-plan.
 
Reflectietraining
Tijdens de reflectietraining reflecteren we gezamenlijk op de verschillende PE-plannen. Samen zetten we de puntjes op de i en voorzien we elkaar van tips & tops, waaronder over de mogelijkheden van leeractiviteiten. De deelnemers verkrijgen hiermee handvatten om de eigen ambities te combineren met de organisatie ontwikkelingen waarmee zij een succesvol PE-plan kunnen schrijven.
 
oranje-lijn.png

Meer informatie?

Wilt u met collega’s de workshop volgen of heeft uw organisatie behoefte aan een workshop op maat? Dit is dit voor u een voordelige optie, en de inhoud wordt ook nog eens toegespitst op uw organisatie.  Onze programmamanager Ilja Vrolijk helpt u graag verder. 

Contact

Ilja Vrolijk
T: 020 - 301 02 31
E: i.vrolijk@nba.nl

oranje-lijn.png

Ik wil advies op maat

Bel mij terug Telefoon-advies-maat.svg