Incompany Frauderisicofactoren in de organisatie

Voor accountants in business en intern accountants

Wat kunnen we als organisatie doen om frauderisicofactoren in kaart te brengen en wat kunnen we (nog meer) doen in het kader van fraudepreventie?

Doelstellingen

  1. De bewustwording vergroten van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant bij het signaleren van frauderisicofactoren;
  2. Het begrip van de accountant vergroten over frauderisicofactoren;
  3. De vaardigheden van de accountant vergroten in het onderkennen van frauderisicofactoren, als ook fraude en het niet naleven van wet- en regelgeving;
  4. De vaardigheden van de accountant vergroten in het omgaan met dilemma’s.

Bestemd voor

Alle binnen een organisatie werkzame accountants; zowel intern accountants als accountants in business. 
Naast accountants kunnen ook andere relevante functionarissen deelnemen aan het incompany traject. Denk daarbij aan collega's van compliance, riskmanagement, leden van het (internal)audit of finance team zonder accountantstitels maar met een vergelijkbaar werkniveau en iedere andere collega betrokken bij fraudepreventie en onderzoek. RC's mogen de Verplichte training Fraude(risicofactoren) volgen in het kader van hun verplichte PE-activiteit 'Professionele Ethiek'.

Inhoud

De training is praktijkgericht opgezet, met voor de deelnemers herkenbare casuïstiek. De vaktechnische theorie wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van diverse voorbeelden en praktijksituaties. Vanzelfsprekend kijken we ook naar de zakelijke verhouding met de openbaar accountant. De theorie is door vervlecht door de gehele training.  

Onderwerpen in de training

  1. Het raamwerk van wet- en regelgeving;
  2. De Nadere voorschriften NOCLAR (inclusief verankering in de VGBA);
  3. Detectie en preventie;
  4. Het vermoeden van fraude: en wat dan;
  5. De stand van zaken bij uw organisatie;
  6. Dilemma’s uit de praktijk (inclusief de NBA DilemmApp).


Bij de ontwikkeling van onze training en de samenstelling van de docententeams profiteert u van de ruime ervaring van onze trainers, zowel binnen het werkveld als omtrent fraudepreventie.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op en ontvang geheel vrijblijvend een offerte met uitgebreide informatie en een scherpe prijsstelling.

Bel of mail ons: