Frauderisicofactoren: gunstig tarief voor mkb accountantskantoren!

Wilt u met collega’s deze verplichte training volgen? Onze accountants Gerrit Kroes en Jan van der Meijden komen graag naar u toe voor een praktijkgerichte training voor nog geen € 3.000. Bel voor meer informatie, Wouter Bekker 020-301 04 23 of Jaap Wassink  020-301 04 31.

Deze praktisch opgezette training heeft onder meer als doel om de bewustwording van de accountant te vergroten, iets wat het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant op het gebied van fraude. Dat geldt ook in de samenstellingspraktijk van 2019.

Ervaring van deelnemers:

"Praktische en boeiende cursus"

"Prima, praktijkgerichte cursus"

"Prima cursus!"

Een interactieve cursus die zelfs een onderwerp als Frauderisicofactoren boeiend en levendig maakt! 

Deze cursus had een perfecte balans tussen theorie en praktijk. Op voorhand verwacht je dat het moeilijk wordt om een hele middag over fraude te spreken, maar de tijd vloog voorbij.

"Fraude is dit jaar dan weliswaar vanuit NBA verplicht gesteld, maar is sowieso een nuttig thema om periodiek bij stil te staan als accountant! We zullen de verwachtingskloof met het maatschappelijk verkeer er niet mee overbruggen, maar 'een beter begin, begint bij jezelf' en het is altijd goed om periodiek je bewustwording voor frauderisico's en risicofactoren daarbij te vergroten!"

 "Frauderisicofactoren; ze moeten gezien, vermeld en besproken worden. Graag tot bij een van de trainingen" docent Gerrit Kroes

"Fraudeurs in je praktijk, je wilt ze toch niet hebben. Al bijna 20 jaar verzorg ik daarom cursussen over fraude (preventie) in het mkb. Binnenkort bij u?" docent Jan van der Meijden

Doelstellingen

 1. De bewustwording vergroten van de accountant van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant bij de aanpak en bestrijding van fraude;
 2. Het begrip van de accountant vergroten aangaande frauderisicofactoren;
 3. De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico’s en het onderkennen van het niet naleven van wet- en regelgeving;
 4. De vaardigheden van de accountant vergroten in de aanpak bij het bespreken van frauderisicofactoren met de cliënt. 

Deze doelstellingen worden op een praktische wijze bereikt, waarbij de toepassing centraal staat.

Bestemd voor

Alle openbaar accountants die in 2017 niet hebben deelgenomen aan de toen verplichte training frauderisicofactoren en werkzaam zijn in de samenstellingspraktijk.

Inhoud

De training is praktijkgericht opgezet, met voor de deelnemers herkenbare casuïstiek. De vaktechnische theorie wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van voorbeelden en praktijksituaties. Daarbij kunt u denken aan aandachtspunten uit de fiscale wetgeving, zoals omzetbelastingaangifte en – suppleties en de overwegingen bij het continueren van een opdracht als de cliënt geen aanpassingen wil doen die u noodzakelijk acht. Bij de cases wordt ook actief ingegaan op de gedragscomponent. 

Onderwerpen in de training

 1. Introductie
 2. Professioneel kritische instelling, in het bijzonder bij opdrachtaanvaarding en -continuering
 3. De Nadere voorschriften NOCLAR, inclusief verankering in de VGBA
 4. De aanpassingen in NV COS Standaard 4410 voor 2019 en de samenhang met fraude(risico)(factoren)
 5. Detectie en preventie
  1. Wat zijn frauderisicofactoren, frauderisico’s en fraude
  2. Onderkennen van “rode vlaggen”
  3. Overige wet- en regelgeving, met name op fiscaal terrein en de Wwft
  4. Bespreken en aandringen op maatregelen bij de cliënt
  5. Dilemma’s uit de praktijk, inclusief introductie van de NBA DilemmApp