Incompany Frauderisicofactoren in de praktijk

Voor alle openbaar accountants in de samenstelpraktijk

Deze praktisch opgezette training heeft ook doel om de bewustwording van de accountant te vergroten van wat het maatschappelijk verkeer van de accountant verwacht op het gebied van fraude. Dat geldt ook in de samenstellingspraktijk van 2019.

 Doelstellingen

 1. De bewustwording vergroten van de accountant van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant bij de aanpak en bestrijding van fraude;
 2. Het begrip van de accountant vergroten aangaande frauderisicofactoren;
 3. De vaardigheden van de accountant vergroten in het analyseren van frauderisico’s en het onderkennen van het niet naleven van wet- en regelgeving;
 4. De vaardigheden van de accountant vergroten in de aanpak bij het bespreken van frauderisicofactoren met de cliënt. 

Deze doelstellingen worden op een praktische wijze bereikt, waarbij de toepassing centraal staat.

Bestemd voor

Alle openbaar accountants die in 2017 niet hebben deelgenomen aan de toen verplichte training frauderisicofactoren en werkzaam zijn in de samenstellingspraktijk.

Inhoud

De training is praktijkgericht opgezet, met voor de deelnemers herkenbare casuïstiek. De vaktechnische theorie wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van voorbeelden en praktijksituaties. Daarbij kunt u denken aan aandachtspunten uit de fiscale wetgeving, zoals omzetbelastingaangifte en – suppleties en de overwegingen bij het continueren van een opdracht als de cliënt geen aanpassingen wil doen die u noodzakelijk acht. Bij de cases wordt ook actief ingegaan op de gedragscomponent. 

Onderwerpen in de training

 1. Introductie
 2. Professioneel kritische instelling, in het bijzonder bij opdrachtaanvaarding en -continuering
 3. De Nadere voorschriften NOCLAR, inclusief verankering in de VGBA
 4. De aanpassingen in NV COS Standaard 4410 voor 2019 en de samenhang met fraude(risico)(factoren)
 5. Detectie en preventie
  1. Wat zijn frauderisicofactoren, frauderisico’s en fraude
  2. Onderkennen van “rode vlaggen”
  3. Overige wet- en regelgeving, met name op fiscaal terrein en de Wwft
  4. Bespreken en aandringen op maatregelen bij de cliënt
  5. Dilemma’s uit de praktijk, inclusief introductie van de NBA DilemmApp


Bij de ontwikkeling van onze training en de samenstelling van de docententeams profiteert u van de ruime ervaring van onze trainers, zowel binnen het werkveld als omtrent fraudepreventie.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op en ontvang geheel vrijblijvend een offerte met uitgebreide informatie en een scherpe prijsstelling.

Bel of mail ons: