Voorbeeldprogramma's en reacties van klanten

Uiteenlopende deelnemers bij Mazars

Al twaalf jaar op rij! Financiële professionals in de controlepraktijk en die in de samenstelpraktijk volgen gezamenlijk het programma op dag één en twee. Op de derde dag krijgen zij keuzemodules aangeboden. De inhoud  kristalliseert zich uit in nauw overleg met de betrokkenen bij Mazars. Bijvoorbeeld een keynote speech over strategie verzorgd door prof. dr. Tjeu Blommaert en een bijdrage over IFRS door een internationale docent van Mazars zelf; in het opgesplitste programma IT-audit voor de controlepraktijk en estate planning voor de samenstelpraktijk.

“Voor een kwaliteitsorganisatie als Mazars is permanente educatie van groot belang. Daarbij gaat het erom de kennis van collega’s (accountants en niet-accountants) op een zodanig peil te brengen en te houden dat aan alle kwaliteitsstandaarden kan worden voldaan. Al vele jaren fungeert NBA Opleidingen (voorheen VERA) tot volle tevredenheid van Mazars als klankbord, sparring partner en organisator op het terrein van vele interne opleidingen.”
Anton Dieleman directeur vaktechniek accountancy

Mastercourse voor ABN AMRO

Twee keer per jaar verzorgt NBA Opleidingen een thematische Mastercourse voor (met name) de registeraccountants van Group Audit van ABN AMRO. Naast een uitgebalanceerd programma is er altijd een ontspannen groepsactiviteit (zoals kompaslopen of levend tafelvoetbal). Een thema uit 2008 was bijvoorbeeld: ‘Organisation in change’, met onderwerpen als impairment/discontinued operations, management/in control statements, soft controls, investeringen/change management, scorecards toegepast voor besturing van financiële instellingen en creative accounting & fraudulent reporting. Enkele docenten zijn prof. dr. Leen Paape RA RO CISA, mevrouw drs. Petri Hofsté RA en prof. dr. Edo Roos Lindgreen RE.

"Naast de verplichte ‘nummers’ kiest ABN AMRO meestal een thema voor deze courses. Samen met Willem Verhoog zoeken wij dan naar een passend programma met sprekers van naam en faam. Deze samenwerking heeft zich in de afgelopen jaren prima bestendigd. De reacties van de deelnemers zijn derhalve ook altijd zeer positief te noemen.”
Arthur Voskamp, group audit –professional practices department

Mastercourse voor KPN

Twee keer per jaar nemen registeraccountants, registercontrollers en andere financial executives van KPN deel aan een Mastercourse die NBA Opleidingen samen met KPN Finance Academy verzorgt. Zelfs wel eens in bruisend Brussel, vanwege het thema ‘de invloed van Europa op beursgenoteerde ondernemingen. Een bezoek aan het Europees parlement is onderdeel van het programma. Een greep uit de onderwerpen:

  • Controlerichtlijnen (prof. dr. mr. Marcel Pheijffer)
  • Invloed van Europa op beursgenoteerde ondernemingen (NOS-correspondent in Brussel Paul Sneijder)
  • Vastlegging, transparantie (prof. dr. Henk Langendijk)
  • Internationale treasury (Randstad CFO Robert-Jan van de Kraats)
"Samenwerken met NBA Opleidingen betekent rust in de logistieke organisatie. Je weet gewoon dat alles voor je wordt geregeld. Daarbij is er inmiddels een hechte band ontstaan tussen KPN en VERA (nu NBA Opleidingen). Onze deelnemers verrassen, zodat ze met een wauw-gevoel naar huis gaan, dat is nog steeds ons gemeenschappelijk doel!”
Graziella Wijenbergh programmamanagement KPN