Klachtenprocedure

Wij hechten grote waarde aan de tevredenheid van onze deelnemers en klanten en streven voortdurend naar de optimalisatie van onze dienstverlening en opleidingskwaliteit. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over (een van onze) cursussen. Alleen door uw klacht aan ons kenbaar te maken, kunnen wij u een gepaste oplossing bieden. Tevens vergroten wij het zicht op onze dienstverlening en de mogelijkheden om deze structureel te verbeteren.

Uitgangspunten bij de klachtbehandeling zijn:

  • Wij streven naar een zorgvuldige klachtbehandeling en een voor alle partijen billijke oplossing.
  • Klachten dient u 14 dagen na constatering schriftelijk in of via het contactformulier.
  • Jeroen Buchel, hoofd opleidingen, is verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht. Bij de beoordeling en afhandeling van uw klacht zijn de Algemene voorwaarden leidend. De beoordeling en afhandeling van uw klacht wordt in principe in maximaal 4 weken gerealiseerd. Indien de klacht niet binnen de gestelde termijn afgehandeld kan worden, wordt u binnen 4 weken na ontvangst van de klacht ge├»nformeerd over de te verwachten doorlooptijd van de klachtafhandeling.
  • Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
  • Mocht de klacht na sluiting van de standpuntwisseling met de klachtenverantwoordelijke niet zijn opgelost, dan bestaat er een beroepsmogelijkheid. U kunt hiervoor terecht bij NOREA (Beroepsorganisatie van IT Auditors), vertegenwoordigd door Wilfried Olthof (norea@norea.nl).
  • Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend.
  • De klacht en de afhandeling daarvan wordt door ons geregistreerd en bewaard voor een periode van vijf (5) jaar.
  • Het indienen van een klacht laat de betalingsverplichting onverlet.