Vernieuwde Opleiding AA/RA-Belastingaccountant

De fiscale praktijkopleiding voor de accountant

Op financieel gebied ben je als accountant het eerste aanspreekpunt voor ondernemers. Je krijgt specifieke fiscale vraagstukken voorgelegd waarvoor je misschien net de extra kennis en vaardigheden mist. De geheel vernieuwde opleiding AA/RA-Belastingaccountant biedt je de mogelijkheid om in twee jaar tijd te werken aan een stevige fiscale basis. Je leert op hbo-niveau de wet- en regelgeving te interpreteren én toe te passen in de fiscale mkb-adviespraktijk.

Programma

Tijdens dit maatwerkprogramma ga je in op de verschillende belastingsoorten en behandel je alle uitzonderingen. De opleiding stelt je in staat om een mening te vormen over verschillende fiscale onderwerpen. Je merkt dat een maatregel die belastingvoordelen meebrengt ook nadelige consequenties kan hebben voor de klant. Met andere woorden: de realiteit is niet zwart-wit en het is aan jou om daar op in te spelen.

De opleiding volg je naast je werk bij een accountants- en/of belastingadvieskantoor. Elke paar weken zijn er werkgroepen die gegeven worden door ervaren hbo- en universitair geschoolde docenten. Daarnaast bereid je de theorie voor aan de hand van opdrachten en werk je - al dan niet met medestudenten - casussen uit. Alles wat je leert kun je direct toepassen in de praktijk.

Na afloop

Na afronding van de opleiding heb je uitgebreide kennis van de verschillende belastingwetten en zie je de samenhang. Daarnaast ben je in staat om zelfstandig fiscale vraagstukken te behandelen en signaleer je advieskansen. Tevens ben je volledig op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen. Je krijgt meer grip op de fiscale regelgeving waardoor je de ondernemer nog beter van dienst kunt zijn.

Voor wie?

Alleen NBA-leden (AA of RA) en Trainees aan de Praktijkopleiding AA of RA kunnen zich inschrijven voor dit maatwerkprogramma.

Deze opleiding wordt uitgevoerd door het Register Belastingadviseurs. Het RB biedt deze opleiding ook aan onder de naam RB College, maar op basis van je accountantsopleiding worden via de NBA vrijstellingen verleend.

Vrijstellingen
Op basis van de tijdens je accountantsopleiding opgedane kennis verleent het RB vrijstelling voor de vakken:

  • Inleiding Belastingrecht
  • Vermogensrecht
  • Jaarrekening en externe verslaggeving
  • Ondernemingsrecht

Toegevoegd
Omdat het vak Vennootschapsbelasting en dividendbelasting vaak erg relevant is voor de accountantspraktijk, is dit vak toegevoegd aan de opleiding. Mocht je na deze opleiding willen doorstuderen en je RB titel behalen via de RB Academy, heb je dat vak alvast afgerond.

Doorstuderen

Na succesvolle afronding kun je doorstromen naar de RB Academy. De RB Academy voor accountants duurt dan slechts twee jaar, in plaats van drie jaar in het reguliere traject. Daarna kun je je inschrijven in het RB-register en de RB-titel voeren.

Curriculum

Jaar 1

 Vak

 Bijeenkomsten

 Introductie

 1

 Inleiding Staats- en bestuursrecht

 1

 Formeel Belastingrecht

 2

 Huwelijksvermogens- en erfrecht

 3

 Inkomstenbelasting particulieren

 3

 Inkomstenbelasting winst

 6

 Totaal aantal bijeenkomsten

 16


Jaar 2

 Vak

 Bijeenkomsten

 Arbeidsrecht en Loonheffing

 1

 Schenk- en erfbelasting

 4

 Omzetbelasting

 6

 Vennootschaps- en dividendbelasting

 6

 Totaal aantal bijeenkomsten

 17

 

Studiemateriaal

Voor deze opleiding dien je diverse studieboeken aan te schaffen. Ook krijg je toegang tot de online leeromgeving van het RB waar je up-to-date studiemateriaal vindt.

Examens / diploma

Je hebt de mogelijkheid om drie keer per jaar (doorgaans in februari, juni en november of december) schriftelijke examens af te leggen. Een examen duurt 2,5 uur.

Na succesvolle afronding van het maatwerkprogramma ontvangt je het Diploma Belastingaccountant en het getuigschrift RB College van het Register Belastingadviseurs.

Wat kun je na de opleiding?

Je behaalt veel resultaten met deze opleiding:

    • Je hebt uitstekende kennis van de behandelde belastingwetten en ziet de samenhang ertussen;
    • Je kunt zelfstandig fiscale vraagstukken behandelen en je signaleert advieskansen;
    • Je kunt na afloop de fiscale wet- en regelgeving interpreteren en toepassen in praktijksituaties in het mkb;
    • Je bent volledig op te hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen;
    • Je hebt de perfecte basis om in te stromen in de RB Academy. Wanneer deze beroepsopleiding is afgerond mag je de RB-titel voeren.
oranje-lijn.png

Praktische informatie

Studiegegevens
Start: dinsdag 4 september
Locatie: Utrecht 
Colleges: fysieke colleges in combinatie met e-learning
Collegetijden:18.00 - 22.00 uur
Zelfstudie: 20 uur per week (inclusief colleges)
PE uren: 64

 

 

Kosten

Maatwerkprogramma Belastingaccountant jaar 1 € 3.000  
Maatwerkprogramma Belastingaccountant jaar 2 € 3.000  
Literatuur gedurende 2 jaar in totaal ca. € 800

Uw investering voor het maatwerkprogramma bedraagt voor twee jaar € 6.000. In deze prijs zijn de kosten van examens en literatuur niet inbegrepen. Deze kosten worden op een later moment vastgesteld en gefactureerd. De maximale studietermijn van deze tweejarige opleiding is vijf jaar. Indien u de opleidingstermijn van twee jaar overschrijdt, gelden aanvullende kosten voor onder andere het gebruik van de digitale leeromgeving en begeleiding. Alle genoemde bedragen (met uitzondering van literatuurkosten) zijn vrij van btw.

Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.