Programmaraad en vaktechnici

Bij de ontwikkeling van het cursusaanbod voor accountants in business wordt NBA Opleidingen ondersteund door een programmaraad en vaktechnici.

Samenstelling programmaraad voor accountants in business, controllers en andere financiële professionals:

  • drs. Petri Hofsté RA
  • drs. Frits Giesbers RC
  • drs. Tine van de Werken  RA
  • Nicolas Reinhart
  • prof. dr. Oscar van Leeuwen
  • Daphne Kolk MMI