Uitdagingen in de publieke sector: interview Barbara Goezinne

‘We moeten de hand in eigen boezem steken

‘Toezichthouders moeten meer hun boerenverstand gebruiken’, luidt het pleidooi van Barbara Goezinne, onderzoeksdirecteur bij de Algemene Rekenkamer ‘Als beroepsgroep worden we steeds belangrijker.  

In de huidige maatschappij is in- en externe controle een basisvereiste, een kwestie van hygiëne. Tegelijkertijd wordt er druk op ons uitgeoefend. Toezicht kost veel geld en de bevindingen slaan meestal niet aan bij bestuurders. We worden lastig gevonden en weggezet als neuzelaars.

Ik denk dat we als beroepsgroep de hand in eigen boezem moeten steken. Controllers en accountants hebben de neiging om een systeem te willen vervolmaken. De zaken steeds complexer te maken.

Neem bijvoorbeeld de decentralisatie van overheidstaken naar de gemeenten. Accountants gaan in hun controlerende taak duwen op regels. Ze willen de criteria helder hebben. Maar dat betekent niet dat je je mag verschuilen achter regels.

Vraag je af waarvoor beleid bedoeld is in plaats van alleen op onrechtmatigheid te toetsen. Zoek de dialoog met bestuurders door bijvoorbeeld samen te kijken hoe je de controleerbaarheid in de juiste vorm kan gieten.

Dat wordt nog een hele uitdaging. Het reflectief vermogen van de financial is niet bijster groot. Cursussen waarbij je analytisch moet denken, zijn het minst populair bij de beroepsgroep. Dat is een handicap in een wereld waar alles in beweging is.

Kijk naar zorg, onderwijs. Als je in die dynamiek kiest voor vastigheid, raak je verstrikt in je eigen methodiek en word je terecht alleen maar gezien als lastig.’

Barbara Goezinne is Directeur Financieel Economische Zaken Ministerie OCW