Uitdagingen in de publieke sector: interview Claudia Heger

'Durf meerdere perspectieven te betrekken bij je advies. Leg je oor te luisteren', is de oproep van Claudia Heger, voorzitter van het Europees Instituut voor Certified Public Controllers (EICPC). 'Door de voortschrijdende technologie verandert de rol van de controller in de publieke sector.

Rapportages worden steeds meer geautomatiseerd. We hebben de kans een strategische partner te worden. Daarvoor moet je begrijpen dat de wereld niet alleen uit bedrijfseconomische aspecten bestaat. Complexe maatschappelijke ontwikkelingen raken aan control. Hoe gaan we zorgkosten doorberekenen: naar het individu of naar de gemeenschap? Wordt bepaalde medicatie wel of niet vergoed? Hoeveel mag een mensenleven kosten?

Bestuurders hebben informatie nodig om die discussie te kunnen voeren. De controller is bij uitstek degene die de financiële risico's en gevolgen kan doorrekenen van besluiten. Daarmee komt hij als adviseur steeds dichter bij het primaire proces. Dat is best een uitdaging. Controllers kunnen soms, net als accountants, heel rigide zijn.

Mijn appèl aan (certified) public controllers is verder te kijken dan het strikt financiële advies. Politieke besluitvorming is niet rationeel. Het gaat ook over belangen. Een bezuinigingsvoorstel om het openbaar zwembad te sluiten, kan voor maatschappelijke onrust zorgen en politieke steun kosten. Als controller moet je daarom in je advies een gewogen oordeel geven vanuit verschillende perspectieven.

Zorg dat je weet hoe de raadsfracties erover denken. Wees al in de voorbereiding betrokken bij het opstellen van een beleidsdocument. En besef dat een besluit soms om politieke redenen genomen wordt. Bestuurlijke sensitiviteit kun je leren. Het is een kwestie van doen. Op die manier vergroot je niet alleen de slagingskans van je advies, maar groei je ook in je eigen ambitie.'  

Claudia Heger is Concerncontroller COA en was voorzitter van het Europees Instituut voor Certified Public Controllers (EICPC) en lid programmaraad.