Uitdagingen in de publieke sector: interview David van Hooff

'De wereld is niet zwart-wit'

Het uitvoeren van de drie decentralisaties -de WMO, Participatiewet en de Jeugdwet- vraagt om ander overleg in de keten dan nu plaatsvindt, vindt David van Hooff RA, senior auditmanager van de Auditdienst ACAM gemeente Amsterdam en lid van de Programmaraad Academie Publieke Sector.

Hij omschrijft het overleg tussen verschillende stakeholders als te formeel en te fragmentarisch: "De Sociale Verzekeringsbank levert iets op. Zorgaanbieders hebben een eigen aanpak. Accountants hebben op hun beurt verschillende behoeften. Er is op dit moment wel veel overleg, maar het heeft nog te weinig opgeleverd. Hoe willen we die nieuwe processen bijvoorbeeld gaan benaderen: rule-based of principle-based?"

"We zouden een aantal scenario's kunnen beschrijven die aangeven hoe je deze processen beoordeeld. Je kunt het heel lean inrichten op basis van vertrouwen. De vraag is wat je dan gaat controleren. Het risico van rule-based is dat je heel veel regels bedenkt om je tegen risico's in te dekken. Er valt dan wellicht veel te auditen, maar je loopt wel het risico dat de essentie verloren gaat. Alle partijen houden elkaar nu een beetje in een klem terwijl je elkaar juist moet opzoeken.

Ik persoonlijk doe dat door in verschillende clubjes te zitten. Ik ben bijvoorbeeld ook lid van de NBA-werkgroep Decentrale overheden (WGDO) en de commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV). Daar zit een heel brede vertegenwoordiging in. Het is belangrijk om met financials te overleggen die voor dezelfde uitdaging staan. Als je overlegt in een informele sfeer kom je veel sneller tot nieuwe inzichten. De wereld is niet zwart-wit.

David van Hooff RA is Gemeenteaccountant/ directeur Auditdienst ACAM en lid van de Programmaraad Academie Publieke Sector.