Uitdagingen in de publieke sector: interview Ingrid Kros-Verkamman

'Transparantie vereist bestuurlijke durf' 'Waarom doen mensen wat ze doen?' Het beantwoorden van die vraag wordt voor de zevenhonderd medewerkers van de Auditdienst Rijk (ADR) steeds belangrijker, benadrukt Ingrid Kros-Verkamman, directeur van de ADR. 'Het gaat over cultuur en gedrag. De overheid is in beweging.'

De ADR is van oudsher verantwoordelijk voor de accountantscontrole, maar voert op verzoek van een ministerie ook vraaggestuurde audits uit op processen en systemen. Die rol van de ADR wordt aangescherpt door de rijksbrede beleidslijn die 1 juli 2016 is ingegaan. Het ministerie van Financiƫn publiceert ieder half jaar een overzicht van titels van rapporten die de ADR heeft uitgebracht.

Ook de rapporten worden gepubliceerd. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het opdrachtgevende departement. De departementen moeten zo'n eindrapport binnen zes weken na oplevering publiceren. Die transparantie vereist bestuurlijke durf. De opdrachtgevers vragen immers aan de auditdienst om een intern proces te onderzoeken waarvan de resultaten openbaar worden gemaakt.

'Dat is voor hen, maar ook voor ons een uitdaging. Wij blijven even scherp in ons onderzoek, maar de manier waarop we een rapport schrijven wordt anders. Je hebt niet alleen met een interne lezer te maken, heel Nederland kan meelezen. Je moet dus meer uitleggen.

De brede auditdienst die wij nu zijn, komt weliswaar voort uit de smalle accountantsrol, maar als ADR investeren we in de diversiteit van onze dienstverlening, de modernisering van onze organisatie en ons vak zowel gericht op de accountant als op de operational en EDP auditors.

Wij nemen nadrukkelijk afscheid van de ouderwetse accountant die alleen maar met een vingertje wijst. En staan steeds meer als kritische partner naast het management.'

Ingrid Kros-Verkamman is directeur van de ADR en lid programmaraad