Uitdagingen in de publieke sector: interview Paul Slegers

'Bedrijfsvoering minder afhankelijk maken van de schoolgrootte'

De traditionele inrichting van scholen sluit niet aan op veranderende omstandigheden, constateert Paul Slegers RA, bestuurder bij Stichting Onderwijs Midden Limburg en lid van de programmaraad Academie Publieke Sector.

"Door demografische krimp lopen de baten terug. Het voorspellen van die krimp is niet ingewikkeld. Kinderen zijn twaalf jaar als ze hier binnenkomen. Dat betekent dat ik nu al weet hoeveel leerlingen ik in 2026 heb. Tegelijkertijd moet het onderwijsaanbod gevarieerder worden. Veel scholen spelen daar onvoldoende op in. Ze gaan nog steeds uit van klassikaal onderwijs met de bezetting die daarbij hoort.


In het traditionele onderwijs staat een fulltime aanstelling van een leerkracht gelijk aan 25 lesuren. Als de schoolpopulatie op een HAVO-VWO met dertig leerlingen krimpt, scheelt dat 32 lesuren en heb je dus minder fte's. Op een VMBO school zijn de klassen kleiner en is dat effect nog groter. We willen de bedrijfsvoering minder afhankelijk maken van de schoolgrootte.


Vanuit management control moet ik daarvoor op zoek naar nieuwe ratio's ten aanzien van het aantal leerlingen per fte. Onderwijsvernieuwing biedt daarvoor aanknopingspunten. Als we in plaats van een standaardrooster leerlingen zelf een leerroute laten samenstellen, betekent dat niet alleen vernieuwing die de kwaliteit van onderwijs verbetert – ze kunnen met behulp van moderne leermiddelen zelf onderwerpen uitdiepen – maar ook een optimalisatie van de bedrijfsvoering.

Als een leraar geen standaardrooster heeft, kan hij meer leerlingen coachen. De contacttijd is groter. Deze ontwikkeling waarbij het aantal leerlingen daalt, heeft ook gevolgen voor de huisvesting. Schoolgebouwen zijn te groot en te ouderwets, maar zolang de gebouwen eigendom blijven van de gemeente is het lastig om die in te passen in een strategie."

Paul Slegers RA, bestuurder bij Stichting Onderwijs Midden Limburg en lid van de programmaraad Academie Publieke Sector.