De Opleiding NLP voor accountants kent een aantal thema’s. Deze worden gedurende de opleiding door elkaar heen behandeld. Dit bevordert het leerproces en jouw ontwikkeling in de dagelijkse praktijk en zorgt voor een aangename afwisseling van de aangeboden stof.

De thema’s die in deze aanvullende modules aan bod komen zijn de aanvulling op de aangeboden stof uit de Basisopleiding.

Thema 7: Volledig kunnen werken met submodaliteiten

Submodaliteiten geven de verfijning aan van hoe wij tot onze denkbeelden komen. Deze submodaliteiten die met onze zintuigen te maken hebben bepalen hoe wij onze beelden van de werkelijkheid opslaan. Door deze submodaliteiten te benutten ben je in staat om vervelende ervaringen heel snel om te zetten in neutrale of prima ervaringen. De procedures die hierbij horen zijn krachtig, snel en zeer effectief. Het zijn deze modules die de snelheid van NLP procedures bepalen.

Thema 8: Ankeren 

De basis van het ankeren heb je geleerd in de basisopleiding. Er zijn echter meer anker technieken die een grote hulp zijn bij het oplossen van persoonlijke problemen en uitdagingen. Gebeurtenissen in het verleden die een blokkade zijn voor het huidige functioneren kunnen op deze manier zodanig een ander karakter krijgen dat de belemmeringen die hieruit voortkomen wegvallen

Thema 9: Het oplossen van delen

Elk mens is als unieke functionerende eenheid ter wereld gekomen. En wanneer we opgroeien gebeuren er dingen waar we soms moeilijk mee kunnen dealen. We gaan dan weg van heel en één zijn. Dit gebeurt omdat we op die manier weer met de dingen die we meemaken om kunnen gaan. Wanneer we verder groeien dan klopt dit niet meer en kunnen we last krijgen van deze delen. Met deze modules leer je hoe je de delen weer kunt integreren in het grotere geheel. Dit kan zowel in een wat meer zakelijke als een persoonlijke setting. Met deze technieken leer je ogenschijnlijk magische dingen voor elkaar te krijgen.

Thema 10: Presentatietechnieken

In deze module leer je hoe je de NLP technieken kunt benutten voor het geven van charismatische presentaties.

Thema 11: Coachingsmodule

In de coachingsmodule komen alle NLP technieken bij elkaar. Je leert hoe je een coachend gesprek kunt voeren en deze – waar nodig – gepaard kunt laten gaan met het integreren van de problematiek van de ander. Je leert tevens hoe je hier gedoseerd mee om kunt gaan, afgestemd op de ander. Dit is niet alleen nuttig in de situaties die we hiervoor genoemd hebben. Dit kan je ook helpen bij het adviseren van jouw klanten.