De Opleiding NLP voor accountants kent een aantal thema’s. Deze worden gedurende de opleiding door elkaar heen behandeld. Dit bevordert het leerproces en jouw ontwikkeling in de dagelijkse praktijk en zorgt voor een aangename afwisseling van de aangeboden stof.

Thema 1: Non verbale communicatie

Wanneer we het over communicatie hebben richten we ons in de regel op de mondelinge communicatie. En hoe belangrijk de mondelinge communicatie ook is. Het is de non-verbale communicatie die de werkelijke diepgang in communicatie aangeeft. Dit reikt veel verder dan de algemene wijsheden die hierover de ronde doen.

In dit thema kijken we hoe we contact met elkaar zoeken, je leert hoe je contact maakt en welke andere mogelijkheden er zijn. Het toevoegen van deze kennis en kunde is een echte eye opener. Het start vanuit de bewustwording hoe je dat doet ten opzichte van andere mensen. Jouw communicatie wordt hierdoor effectiever.

Onderwerpen: rapport, zintuiglijke scherpzinnigheid, representatiesystemen, oogbewegingen

Thema 2: Overtuigen

Overtuigen is een belangrijk thema in ons leven. We leren dat overtuigingskracht te maken heeft met het aandragen van de juiste argumenten. Vanuit NLP ervaar je dat argumenteren juist niet zo goed overtuigt. Het is zinvoller om vanuit jouw natuurlijke aanleg aan te sluiten bij hoe je jouw gesprekspartner nieuwe inzichten kunt geven. Jouw gesprekspartner ontdekt zo zelf wat de voordelen zijn van wat je wil overdragen. Ook hier geldt dat je handvatten aangereikt krijgt die aansluiten bij jouw natuurlijke patronen. De ontwikkeling komt ook hier meer vanuit hoe je de ander in jouw gedachtegang kunt betrekken en beter herkent wat de ander wil. Bovendien krijg je inzicht in de werking van drijfveren.

Onderwerpen: miltonmodel, strategiëen, chunken, submodaliteiten

Thema 3: Bewustwording van de eigen communicatie

Bewustwording van de eigen communicatiestijlen is de basis. NLP voegt een nieuwe kijk toe op hoe mensen met elkaar omgaan en hoe je zelf in elkaar zit. Deze manier van kijken opent nieuwe wegen. Het (her)kennen van jouw eigen stijl geeft inzicht in jouw maner van handelen en ook waarom deze manier bij de ene persoon goed overkomt en bij de andere persoon in het verkeerde keelgat kan schieten. Door te ervaren dat je keuzemogelijkheden hebt om het ook op een andere manier te doen creëer je vrijheid van handelen. Je zult ervaren dat je meer ontspannen zelfs de moeilijkste gesprekken kunt voeren en dat je soepeler schakelt.

Onderwerpen: feedback, communicatiemodel, associatie/dissociatie, driestapsdissociatie, oorzaak-gevolg, chunken, doelen stellen.

Thema 4: Effectieve groepscommunicatie

Het blijkt dat grote presentatoren onbewust een patroon volgen dat mensen bindt. En of het nu om publiek, cliënten, medewerkers of collega’s gaat: inzicht in groepsprocessen geeft je handvatten om te blijven communiceren. Je leert verhalen zodanig te structureren dat je alle deelnemers aan het gesprek boeit. Je krijgt ook inzicht in wat er in de groep gebeurt. En mocht je regelmatig presentaties geven dan zorgt deze bagage ervoor jouw presentaties beter beklijven bij je publiek. Dit kan bijvoorbeeld ook de doorslag geven wanneer je met andere kantoren in concurrentie bent om een klant.

Onderwerpen; groepsprocessen, leerstijlen, miltonmodel, metaforen, presenteren, chunken

Thema 5: Vergroten van je probleemoplossend vermogen: het uitbreiden van jouw positie als vertrouwenspersoon

Als accountant kom je regelmatig in aanraking met de problemen die jouw klanten tegenkomen. Naast inhoudelijke problemen word je ook vaak om adviezen gevraagd die verder reiken dan de inhoudelijke kant van het verhaal. Dit kan tot ongemakkelijke situaties leiden, en toch zijn er goede mogelijkheden om hier mee om te gaan. Juist door goed te luisteren naar de behoefte van jouw gesprekspartner kan je veel verder gaan in je hulp zonder dat je kennis hoeft te hebben van al deze gebieden. Je leert ook goed de grens aan te geven wat wel en niet tot je mogelijkheden behoort. Deze inzichten helpen ook uzelf, bijvoorbeeld hoe je je eigen uitdagingen oplost.

Onderwerpen: rapport, metamodel, ankeren, staten, submodaliteiten

Thema 6: Creëren van een productieve setting

Vanuit jouw adviserende of sturende rol wordt verwacht dat je ook niet populaire boodschappen overbrengt. Bijvoorbeeld bij surseance, reorganisatie en andere situaties die drastische maatregelen vragen. Vanuit dit thema kijken we hoe je daarbij jouw cliënt niet alleen zakelijk maar ook als mens kunt begeleiden. Door te focussen op goede toekomstmogelijkheden en daaraan te blijven werken blijft je cliënt, ondanks de moeilijke situatie, productief. Wat motiveert mensen en wat houdt ze actief? Je krijgt ook inzicht hoe dit voor uzelf werkt. Een paar kleine aanpassingen aan jouw dagelijkse manier van werken, simpelweg door meer te doen van waar je energie van krijgt en minder te doen waar je energie aan verliest maakt een groot verschil in je werk en leven. Door deze ervaringen te delen met anderen help je hen in hun kracht te blijven.

Onderwerpen: staten, metaforen, ankeren, feedback