Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

Duurzaamheid in één dag voor de Samenstelpraktijk

Optimaliseer je rol als mkb-accountant op het gebied van duurzaamheid en ESG-verslaggeving

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

di 26 maart 2024, Nieuwegein

do 13 juni 2024, Hoofddorp

do 26 september 2024, Breda

Prijs (excl. btw)

€ 695 (leden)

€ 795 (niet-leden)

PE

8

In deze eendaagse training leer je binnen de brede samenstel- en adviespraktijk het maatschappelijke vraagstuk rond duurzaamheid en ESG duiden, de brug slaan tussen duurzaamheids-/ESG-verantwoording, organisatiedoelen, verbeterde inzichten verkrijgen in wet- en regelgeving, verslaggeving en de vertaling daarvan voor de mkb-accountant.

Deze training biedt concrete handvatten om jouw rol te versterken en de impact van duurzaamheid te vergroten in de samenstellingspraktijk. Je ontdekt tijdens deze praktijkgerichte training hoe je jouw rol als mkb-accountant op het gebied van duurzaamheid en ESG-verslaggeving kunt optimaliseren. Je gaat aan de slag met concrete leerdoelen, zoals het begrijpen en interpreteren van duurzaamheidsvraagstukken, het vertalen van deze vraagstukken voor cliënten en het verkrijgen van relevante verantwoordingsinformatie.

Wat ga je leren?
We gaan aan de slag met de volgende leerdoelen:

 • Het maatschappelijke vraagstuk – inclusief ontwikkelingen daarin – rondom duurzaamheid/ESG aanduiden.
 • Invulling geven aan de cliënten en de accountantseenheid over het maatschappelijk vraagstuk rondom duurzaamheid/ESG en de ontwikkelingen daarin.
 • Kennis over duurzaamheids-/ESG-verslaggeving om deze op een pragmatische wijze te kunnen vertalen naar eigen opdrachten.
 • Hoe verkregen (reguliere) verantwoordingsinformatie door cliënten, uit te breiden met duurzaamheids-/ESG-informatie.
 • Kennis en inzicht om de brug te slaan tussen duurzaamheids-/ESG verantwoording en organisatiedoelen en -activiteiten.
 • Het duiden van gevolgen voor de accountantseenheid.

Wat levert het je op?

 • Het inzichtelijk maken en duiden van het maatschappelijke vraagstuk – inclusief ontwikkelingen daarin – rondom duurzaamheid/ESG.
 • Verbeterd inzicht in de wet- en regelgeving rondom duurzaamheid.
 • Verbeterd en verdiept inzicht in duurzaamheids-/ESG-verslaggeving.
 • Verbeterde vaardigheid in het vertalen van gegevensvragen van derden, naar het kunnen verkrijgen van (reguliere) verantwoordingsinformatie voor de cliënten.
 • Inzicht om de koppeling te leggen tussen duurzaamheidsverantwoording en organisatiedoelen.
 • Verbeterde vertaling van de wet- en regelgeving rondom duurzaamheid naar de rol van de mkb-accountant en de gevolgen voor de accountantseenheid.

Voor wie is deze training?
Deze training is ontworpen voor accountants in het mkb en de medewerkers van een accountantspraktijk die een accountant ondersteunen bij de opdrachten in de samenstellingspraktijk.

Inhoud
Na een introductie met (meer) algemene kennis over duurzaamheid wordt het wet- en regelgevend kader besproken. Daarna wordt aandacht geschonken aan het raamwerk van geïntegreerde rapportering, risicoanalyse en de materialiteitsanalyse. Vervolgens wordt ingegaan op “Duurzaamheid in de accountantseenheid”. Afsluitend wordt een korte reflectie gevraagd.

Dagindeling

Deel 1: 08.30-08.40
Opening en Welkom
Aanpak en Doelstellingen

Deel 2: 08.40-09.00
Raakvlakken met uw praktijk: een inventarisatie en overzicht
van actuele aspecten

Deel 3: 09.00-10.30
Openingscasus: VOL: raakvlakken en materialiteit inventariseren

Pauze 10.30-10.45

Deel 4: 10.45-12.30
De landschappen

 • Het landschap van duurzaamheid en ESG: maatschappij
 • Wet- en regelgeving in vogelvlucht
 • Wet- en regelgeving in meer detail (CSRD en ESRS)

Lunch 12.30-13.15

Deel 5: 13.15-13.35
Casus VOL: CSRD vanuit een grote leverancier

Deel 6: 13.35-15.00
Uw cliënten

 • De 3-stappen duurzaamheidsbeoordeling
 • Duurzaamheids- en ESG-indicatoren
 • (basis) Risicoanalyse – met aandacht voor ESG-Fraude - in de waardeketen
 • (basis) Materialiteitsanalyse bij cliënten
 • (basis) Subsidieregelingen
 • (basis) Fiscaliteiten

Deel 7: 15.00-15.45
Casus VOL: 3x3 Duurzaamheidsbeoordeling

Pauze 15.45-16.00

Deel 8: 16.00-17.00
Casus VOL: Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen
Casus VOL: Keuzedeel

Deel 9: 17.00-17.45
Aanspreekpunt voor collega’s in de accountantseenheid

 • Aan de slag in de accountantseenheid met het voorbereidings- en transitieproces
 • Welke diensten worden aangeboden
 • Welke rollen zijn er
 • Hoe worden die rollen ingevuld

Deel 10: 17.45-18.00
Afsluiting

 • Terugkoppeling op eerdere Inventarisatie
 • Korte reflectie op leerdoelen
 • Algehele afsluiting

In de syllabus voor deelnemers wordt verwezen naar een aantal basisdocumenten (“need to know”) en een aantal mogelijke aanvullingen daarop (“nice to know”).

Sytze de Swart
Sytze de Swart
Docent wet- en regelgeving voor accountants
Sytze de Swart adviseert ondernemers en bestuurders op diverse vakgebieden. Externe verslaggeving, belastingen en juridische structuren vormen daarin de kern. Voor accountants verzorgt Sytze interactieve trainingen en webinars, gericht op de wisselwerking tussen theorie en praktijk. Hierbij ligt de nadruk op de (toepassing van de) regelgeving. meer info
Duurzaamheid in één dag voor de Samenstelpraktijk
Startdatum 26 maart
di 26 maart 2024
8:30 - 18:00
Nieuwegein
Routebeschrijving
Startdatum 13 juni
do 13 juni 2024
8:30 - 18:00
Hoofddorp
Routebeschrijving
Startdatum 26 september
do 26 september 2024
8:30 - 18:00
Breda
Routebeschrijving
Startdatum 17 oktober
do 17 oktober 2024
8:30 - 18:00
Hoofddorp
Routebeschrijving
Startdatum 13 december
vr 13 december 2024
8:30 - 18:00
Hoofddorp
Routebeschrijving