Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

Impact van digitalisering op de publieke sector

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

ma 10 juni 2024, Utrecht

di 24 september 2024, Amsterdam

do 28 november 2024, Sassenheim

Prijs (excl. btw)

€ 795 (leden)

€ 850 (niet-leden)

PE

6

Digitalisering heeft de wereld waarin we leven in 30 jaar tijd compleet veranderd, op allerlei terreinen en niveaus. Dat digitale technologieën als het (mobiele) internet, smartphones, data, algoritmes en uiteraard kunstmatige intelligentie (AI en ChatGPt) ook grote invloed hebben op het doen en laten van de publieke sector is dan ook onvermijdelijk. Maar hoe zien de veranderingen er precies uit? In welk opzicht functioneert de publieke sector anders in het digitale tijdperk? Welke dilemma’s, spanningsvelden en waarden horen hierbij? En wat betekent dat voor jouw eigen organisatie en werk?

Inhoud

Tijdens deze masterclass dompelen ons een dag onder in de wereld van digitalisering om met nieuwe inzichten op onze eigen werkomgeving boven te komen! De dag begint met een blik van buiten naar binnen, door middel van een contourschets van de mondiale en historische context van digitalisering, van 1988 tot en met 2023. Vervolgens draaien we het blikveld om en kijken we naar de wijze waarop digitalisering de beleids- en besluitvorming heeft veranderd. Dit doen we aan de hand van systeemfouten die sinds de digitale revolutie in het politieke en bestuurlijke systeem zijn geslopen.

In het tweede deel van de dag gaan we van theorie naar praktijk. Aan de hand van zelf ingebrachte praktijkcasussen met een digitale component gaan we concrete verbanden leggen naar de praktijk van de publieke werkomgeving. Dit doen we door waarde gedreven leiderschap voorop te stellen: het zoeken naar gedegen processen en gebalanceerde middelen als basis voor het bereiken van maatschappelijke doelen en het boeken van duurzame resultaten.

De aard van deze inspirerende en interactieve masterclass vraagt fysieke aanwezigheid, intrinsieke motivatie en een open groepsdynamiek waarin iedereen op een veilige wijze zijn of haar vraagstukken en uitdagingen naar voren kan brengen.

Leerdoelen

 • Begrijpen hoe digitalisering het functioneren van de publieke sector beïnvloed
 • Weten hoe de overheid functioneert in het digitale tijdperk
 • Leren omgaan met dilemma’s en spanningsvelden die voortkomen uit digitalisering
 • Betrekken van publieke waarden bij vraagstukken met een grote digitale component
 • Toepassen van de theorie in de eigen werkomgeving

Het programma Impact van digitalisering op de publieke sector is geschikt voor accountants, financials, bestuurders, beleidsmakers en adviseurs bij de centrale en decentrale overheid, evenals medewerkers bij kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en belangengroepen die betrokken zijn bij de (i-)overheid.

Programma

9:30 – 11:00 : Van buiten naar binnen, externe druk. Mondiaal historische context, hoe heeft de digitale technologie de wereld veroverd?

 • Opkomst internet 1988/1989
 • Belangen van data 2000
 • Opkomst sociale media 2004/2005
 • Opkomst AI heden
 • Dreiging van Big Tech en dictators en bescherming van Europa

11:00 – 11:15: Break

11:15 – 12.30: Van binnen naar buiten, interne dynamiek. Verandering van het functioneren van de nationale politiek en publieke sector sinds 2002

 • Beleid en uitvoering scheiden
 • Systeemfouten en denkfouten (verdienmodel)
 • Controledrang bij de overheid
 • Verandering van politieke landschap

12:30 – 13:30: Lunch

13:30 – 15:00: Casussen, vertaling naar eigen werkomgeving

 • ICT projecten
 • Datalekken
 • Toeslagenaffaire, DUO
 • Veiligheidswetgeving

15:00 – 15:20: break

15:20 – 17:00: Leiderschap. Ethische dilemma’s, publieke waarden, doel, middelen en waardborgen

 • Besluitvormingscrisis/ morele besluitvorming
 • Betrekken van verschillende doelgroepen
 • De lerende organisatie
Kees Verhoeven
Kees Verhoeven
Kees Verhoeven (1976) is geboren in Utrecht waar hij eind vorige eeuw Economische Geografie Studeerde. meer info
Impact van digitalisering op de publieke sector
Startdatum 10 juni
ma 10 juni 2024
9:30 - 17:00
Utrecht
Routebeschrijving
Startdatum 24 september
di 24 september 2024
9:30 - 17:00
Amsterdam
Routebeschrijving
Startdatum 28 november
do 28 november 2024
9:30 - 17:00
Sassenheim
Routebeschrijving