Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

Masterclass Zorgfraude

leren van de zorgen om de zorg

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

di 10 oktober 2023, Utrecht

di 12 december 2023, Amersfoort

Prijs (excl. btw)

€ 795 (leden)

€ 895 (niet-leden)

PE

6

Zorgcowboys. Woekerwinsten. Fraude. Dit zijn termen die met regelmaat in de media gekoppeld worden aan zorgfraude. Het begrip zorgfraude is zeer breed en het omvat een diversiteit aan verschijningsvormen. Van gesjoemel met declaraties tot het zich ten onrechte voordoen als een zorgverlener. Van het opzetten van ondoorzichtige constructies tot het sluiten van dossiers om de liquiditeit tijdelijk te vergroten. In deze training richten wij ons op het herkennen van fraude bij zorgverleners: de detectie èn de mogelijkheden tot preventie.

Aan de hand van verschillende praktijkcases doen we inzicht op over de wijze waarop de fraude heeft kunnen plaatsvinden. Ook gaan wij in op het herkennen van juridische constructies die bedoeld zijn om mee te frauderen. Signalen vanuit de financiële verantwoording van zorgverleners komen eveneens aan bod. Naast een verhoogde alertheid, wat kun je nog meer doen ter voorkoming? Ten slotte leren we wat een verstandige escalatie-aanpak is bij een vermoeden van fraude.

Doelstellingen

Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Inzicht opdoen in het verschil tussen de begrippen ‘fraude’, 'fouten' en 'onrechtmatigheden'
  • Inzicht krijgen in fraudemogelijkheden/-aanpak bij zorgverleners
  • Inzicht krijgen in 'red flag' juridische constructies
  • Leren over signalen in jaarrekeningen van zorginstellingenInzicht krijgen in het complexe speelveld (partijen en regels) en hoe die te navigeren
  • Inzicht krijgen in maatregelen en tooling om fraude te voorkomen of te signaleren
  • Leren welke escalatie-aanpak hoort bij welk vermoeden.

Inhoud

Eerst bespreken we een aantal recente zorgfraude voorbeelden en de 'lessons learned' die deze ons bieden. Hiermee verkrijgen we ook helderheid over het verschil tussen de begrippen ‘fraude’, 'fouten' en 'onrechtmatigheden' en bediscussiëren we de grijze gebieden. We benoemen de rollen van bijvoorbeeld de controller, het bestuur en de accountant. We behandelen de belangrijkste componenten van het fraude risicomanagement: governance, preventie, detectie, respons en monitoring. We nemen je mee in een onderzoek naar een vermoeden van fraude, wat zijn dan de 'next steps'?

We staan uitgebreid stil bij de uitdagingen in het systeem en in de regelgeving (incentives; rol gemeentes; controle op financiën). Wat zijn valkuilen, waar liggen de mogelijkheden? En welke informatie gaat er schuil in gekozen juridische constructies en de jaarrekeningen van zorgverleners?

Rode draad door de cursus heen is een casus van een zorgverlener waarvan het vermoeden bestaat dat zorggelden wegvloeien naar privé. De cursus is sterk interactief van aard en deelnemers worden dan ook van harte uitgenodigd om situaties voor te leggen en cases te delen.

Bestemd voor

Financials die te maken hebben met zorgverleners (bijvoorbeeld vanuit gemeentes; vanuit zorgkantoren; vanuit de sociale recherche, werkzaam bij zorgverzekeraars et cetera)

Quote uit het evaluatierapport van de Masterclass Zorgfraude, 23 juni 2022:

"Zorgfraude is weerbarstige problematiek. Mede door de brede samenstelling van de groep met intern, extern en forensic accountants, controllers, gemeente, zorgverzekeraar en toezichthouders gaf deze training een goed beeld van de dilemma's waar je als financieel deskundige je weg in moet vinden. Het gesprek erover helpt om daarin verder te komen."
Barend Alblas, NZa/IGJ.

Masterclass Zorgfraude
Startdatum 10 oktober
di 10 oktober 2023
10:00 - 16:15
Utrecht
Routebeschrijving
Startdatum 12 december
di 12 december 2023
10:00 - 16:15
Amersfoort
Routebeschrijving