Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

Online: de psychologie van fraude en geheimen

De gedragsmatige aspecten van frauduleus handelen

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

ma 24 juni 2024

ma 14 oktober 2024

wo 11 december 2024

Prijs (excl. btw)

€ 350 (leden)

€ 425 (niet-leden)

PE

4

Welke randvoorwaarden faciliteren frauduleus gedrag, en hoe kan je de randvoorwaarden zo vormgeven dat de kans op fraude beperkt blijft? Lange tijd leunden we vooral op hard controls. Inmiddels is duidelijk dat kennis van gedrag en gedragsbeïnvloeding minstens zo belangrijk is en dat focussen op kengetallen en big data niet meer voldoende is.

Kennis is macht; door selectief informatie te delen kan men de controle over een (financiële) situatie vergroten. Fraudezaken worden dan ook gekenmerkt door het achterhouden van strafbare en gevoelige informatie.

Welke randvoorwaarden faciliteren frauduleus gedrag, en hoe kan je de randvoorwaarden zo vormgeven dat de kans op fraude beperkt blijft? Lange tijd leunden we vooral op hard controls. Inmiddels is duidelijk dat kennis van gedrag en gedragsbeïnvloeding minstens zo belangrijk is en dat focussen op kengetallen en big data niet meer voldoende is.

De gedragsmatige aspecten van frauduleus handelen, geheimhouding, risicoperceptie en compliance staan dan ook steeds meer in de schijnwerpers als aanvullende technieken van control. Het zijn tenslotte altijd mensen die besluiten tot geheimhouding of frauduleus handelen: kennis hebben van de psychologie van geheimhouding en fraude is dus cruciaal.

Doelstelling
Tijdens deze interactieve, online training gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Leer hoe geheimen en frauduleus gedrag zich tot elkaar verhouden
  • Krijg inzicht in de gedragskundige randvoorwaarden voor fraude
  • Krijg grip op het detecteren van risico's voor fraude binnen uw organisatie

Inhoud
Vanuit een wetenschappelijk-psychologische achtergrond belichten we de belangrijkste kenmerken van fraude. Zo worden op toegankelijke wijze de volgende zaken besproken:

  • Evolutionaire en neurobiologische fundamenten van geheimhouding en fraude
  • Natuurlijke en instinctieve reactie van geheimen op dreiging van buitenaf
  • De strategische en beschermende functie van geheimhouding
  • Positieve en negatieve consequenties van geheimhouding
  • Individuele kosten/ batenanalyse van werknemers
  • Gedragskundige randvoorwaarden voor fraude
  • Handvatten om de neiging tot frauduleus handelen te verminderen

Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand van recente en aansprekende voorbeelden uit de financiële prakijk

Bestemd voor
Finance professionals.

Als RC kom je in aanmerking voor het ledentarief

Andreas Wismeijer
Andreas Wismeijer
Tenured lecturer Psychologie
Dr. Andreas Wismeijer heeft Psychologie gestudeerd aan Tilburg University waanrna hij een postdoctorale studie is gaan volgen aan de Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona). Daar heeft hij zeven jaar gewerkt als onderzoeker en docent waarna hij gterugkeerde naar Tilburg University om te promoveren op een proefschrift over de psychologische aspecten van geheimhouding. Dr. Wismeijer is als tenured lecturer verbonden aan Tilburg University en heeft daarnaast… meer info
Online: de psychologie van fraude en geheimen
Startdatum 24 juni
ma 24 juni 2024
13:00 - 17:00
Online
Startdatum 14 oktober
ma 14 oktober 2024
13:00 - 17:00
Online
Startdatum 11 december
wo 11 december 2024
9:00 - 13:00
Online