Vul het formulier in en klik op bevestigen om de brochure te ontvangen

Laat je gegevens achter. Wij informeren je zodra er nieuwe data bekend zijn.

1 dag

Webinar Externe Verslaggeving voor kleine en micro-BV

Interactief Webinar

Details
Lengte

1 dag

Eerstvolgende startdata & locaties

di 12 december 2023 | Wachtlijst

Prijs (excl. btw)

€ 395 (leden)

€ 445 (niet-leden)

PE

4

Volg een interactief webinar over het vakgebied Externe Verslaggeving. Met toelichting van de docent, het beantwoorden van vragen, van stellingen, met praktijkvoorbeelden en overleg in kleine groepen heeft u een interactieve bijeenkomst. In 4 uur weer bijgepraat over dit belangrijke onderdeel van uw werkzaamheden.

Er is ook een fysieke bijeenkomst te volgen over dit onderwerp.

Het vakgebied Externe Verslaggeving is in beweging. Jaarlijks zijn er wijzigingen en soms ook aanvullingen op BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. In deze training wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden zichtbaar gemaakt welke regelgeving van toepassing is. Daarbij gaat om de actualiteiten voor de meest-voorkomende situaties in de mkb-praktijk op dit vakgebied

Doel
U neemt kennis van relevante actualiteiten in de regelgeving voor de samenstel- en adviespraktijk van het vakgebied Externe Verslaggeving en hoe u deze in de praktijk toepast.

Inhoud
De structuur van de regelgeving staat centraal. Deze wordt besproken ten aanzien van de structuur en de hoofdlijnen van de inhoud, waarna onderwerpen in detail worden besproken. Het gaat er dan om in eerste instantie te herkennen welke regelgeving relevant is, om binnen die regelgeving relevante onderdelen te onderscheiden. Daarbij is er ook aandacht voor het gewicht van de regelgeving.

De wijzigingen voor de jaarrekeningen over 2022 en 2023 komen aan de orde.

Onderwerpen
Vanuit het kader van de wet- en regelgeving worden de volgende onderwerpen tijdens de training behandeld. De volgorde van de balans en de winst-en-verliesrekening wordt daarbij aangehouden.

A          Reikwijdte, opbouw en inhoud

  • BW 2 Titel 9
  • (Wijzigingen in de) Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine BV op commerciële grondslagen, waar onder continuïteit en overheidssubsidies (zoals de TEK)
  • Handreiking bij toepassing fiscale waarderingsgrondslagen
  • RJ-Uitingen die kernbepalingen bevatten
  • Gebeurtenissen na de balansdatum

Werkvormen
De volgende werkvormen komen tijdens deze training aan bod;

  • Kennisoverdracht
  • Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen
  • Reflectie

Bestemd voor
MKB-accountants, Openbaar accountants

Sytze de Swart
Sytze de Swart
Docent wet- en regelgeving voor accountants
Sytze de Swart adviseert ondernemers en bestuurders op diverse vakgebieden. Externe verslaggeving, belastingen en juridische structuren vormen daarin de kern. Voor accountants verzorgt Sytze interactieve trainingen en webinars, gericht op de wisselwerking tussen theorie en praktijk. Hierbij ligt de nadruk op de (toepassing van de) regelgeving. meer info
Webinar Externe Verslaggeving voor kleine en micro-BV
Startdatum 12 december
di 12 december 2023
13:00 - 17:00
Online