Cijferanalyse

voor een effectieve controle

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
18 december 2018 - Nieuwegein ( Is vol)
Tijd
13:00 - 20:00
Prijs
€ 460,00 (leden) / € 525,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Controlepraktijk
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Advanced
Accountancy
6 pe-uren

18 december 2018 - Nieuwegein ( Is vol)

Deze cursus is helaas vol. Kies een andere datum of geef u op voor de wachtlijst.

U dient zelf de, papieren of digitale, HRA en RJ bundel mee te nemen naar de cursus.

Uit kwaliteitsonderzoeken blijkt dat aan uitgevoerde cijferanalyses soms meer bewijskracht wordt ontleend, dan gerechtvaardigd is. Cijferanalyse kan een effectief controlemiddel zijn. Op voorwaarde dat deze analyse in de juiste fase van het controleproces wordt ingezet en voldoende rekening wordt gehouden met de inherente beperkingen van de gekozen vorm van analyse. Initiële cijferanalyse, gegevensgerichte cijferanalyse en afsluitende cijferanalyse kennen ieder hun eigen bewijskracht.

Bij gegevensgerichte cijferanalyses moet de accountant, volgens voornoemde onderzoeken, meer aandacht schenken aan o.a.:

  • bepalen van de verwachting
  • onderzoeken van afwijkingen tussen de verwachting en de werkelijke cijfers
  • de onderbouwing van de uiteindelijke conclusie.
Zonder deze aandacht worden bepaalde controledoelstellingen niet gerealiseerd, zoals de volledigheid van de verantwoorde omzet.

Doelstelling

Na afloop van de cursus kunt u aangeven hoe de verschillende vormen van cijferanalyses bij een jaarrekeningcontrole moeten worden voorbereid, uitgevoerd en gedocumenteerd. Hierbij zijn de beginselen van deskundigheid, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid leidend en weet u welke cijferanalyses te gebruiken.

Inhoud

De cursus gaat uit van de toepassing van het meest recente regelgevend kader. Hiervan is de NV COS een belangrijk onderdeel. Tijdens deze cursus leert u onder meer:

  • de belangrijkste begrippen met betrekking tot cijferanalyses
  • de plaats van cijferanalyses in het controleproces
  • het effectief toepassen van cijferanalyses

Hierbij wordt gebruik gemaakt van casuïstiek. Cursisten kunnen eigen casus inbrengen en er is ruime gelegenheid om uw eigen voorbeelden en knelpunten in te brengen.

In de cursus wordt ingegaan op de aard en oplossing van tekortkomingen die zijn geconstateerd in de kwaliteitsonderzoeken.Hierbij is gebruik gemaakt van ondermeer openbare AFM-rapporten en van beschikbare literatuur waaronder NV COS 520 Cijferanalyses.

Bestemd voor

Alle accountants die jaarrekeningcontroles verrichten in praktijken met en zonder (OOB) vergunning.

Leo Straathof RA voormalig partner KMPG Accountants, docent post master opleiding financial auditing Universiteit van Tilburg

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 604 48 44 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl Website www.fletcher.nl