Regiosessie Regelgeving MKB 2018

*nieuw*

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
22 februari 2018 - Nieuwegein
Tijd
16:30 - 21:00
Prijs
€ 295,00 (leden) / € 340,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Algemeen, Ethiek & regelgeving
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Fundamental
NBA Opleidingen
4 pe-uren

22 februari 2018 - Nieuwegein

Wilt u voorbereiden op de invoering van de NVKS, met praktische tips voor het opbouwen van een [klein] Kwaliteitsdossier begin 2018. Wilt u weten welke stappen u daarnaast nog kunt nemen om te voldoen aan de NVKS of aan de nieuwe regelgeving over het voldoen aan wet- en regelgeving: de zogenaamde NOCLAR. Neem dan deel aan deze Regiosessie Regelgeving 2018 en ga naar huis met achtergrondinformatie en praktische handvatten.

In een korte tijd en bij u in de regio krijgt u een overzicht van de wijzigingen door de Regiosessie Regelgeving bij te wonen. Ook wordt ingegaan op de toepassing in de praktijk aan de hand van voorbeelden.

Doelstelling

De accountant te informeren over de wijzigingen in de regelgeving voor het accountantskantoor en voor de accountant in 2018. Tevens kan een initiële toets worden uitgevoerd of over het jaar 2018 al is voldaan door het accountantskantoor aan de gewijzigde regelgeving. Na afloop van deze regiosessie kunt u ook aan het werk met deze onderwerpen in uw praktijk.

Inhoud

Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling.

Introductie

 • Inleiding over deze cursus
 • Het raamwerk van wet- en regelgeving per 1 januari 2018 met wijzigingen ten opzicht van 2017
 • Verwachte wijzigingen in de loop van 2018

Verdieping per onderwerp

A De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS)

 • Het verlicht regime voor kleinere accountantseenheden
 • Het volledige regime voor niet-kleinere accountantseenheden
 • Aanvullende eisen bij assurance-opdrachten
 • Samenwerken met een administratiekantoor
 • De implementatie in het accountantskantoor: initiële en doorlopende aspecten aan de hand van de NVKS-Tabel
 • Het opzetten van een Kwaliteitsdossier voor kleine en andere accountantseenheden.

B De NVCOS en het niet voldoen aan wet- en regelgeving (NOCLAR)

 • Op wie van toepassing
 • Op welke opdrachten van toepassing
 • Welke werkzaamheden of handelingen zijn gewenst
 • Het stappenplan bij samenstellingsopdrachten
 • Het stappenplan bij andere opdrachten
 • Vastleggingen in het dossier

C De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

 • Vierde anti-witwasrichtlijn Europese Unie
 • Reikwijdte: welke opdrachten vallen binnen het bereik van de Wwft
 • Ingangsdatum van de wijzigingen
 • Clientonderzoek
 • UBO-definitie
 • Politiek prominent persoon
 • Objectieve en subjectieve indicatoren
 • De meldingsplicht
 • Jurisprudentie Accountantskamer en College van beroep voor het bedrijfsleven

D De NVCOS en andere dan samenstellingsopdrachten

 • Andere assurance-opdrachten dan controle of beoordeling van jaarrekeningen: NVCOS 3000
 • Overeengekomen specifieke werkzaamheden: NVCOS 4400N

Bestemd voor

Openbaar accountants

drs. Sytze de Swart RA AA

zelfstandig gevestigd openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht

De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

Adres

Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 604 48 44 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl Website www.fletcher.nl