Mastercourse Publieke Sector 2018

Control(e) en de maatschappelijke opdracht *nieuw*

Details

Cursusduur
3 dagen
Datum en locatie
6, 7, 8 juni 2018 - Zeist
Tijd
12:30 - 19:30, 08:30 - 20:00, 08:30 - 16:00
Prijs
€ 1.995,00 (leden) / € 2.225,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Specifiek voor de publieke sector, Risicomanagement, Specials, Finance
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Academie Publieke Sector
22 pe-uren

6, 7, 8 juni 2018 - Zeist

Deelname aan het programma omvat ook tweemaal een avondsessie en is inclusief twee overnachtingen (voor details zie het volledige programma).

EICPC leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs.

De maatschappelijke veranderingen zijn groot en volgen elkaar in rap tempo op: substantiële verschuivingen van verantwoordelijkheden, continu nieuwe regelgeving, groeiende multidisciplinaire aanpak en veel complexere verwachtingen. En dit is niet alleen van toepassing binnen de eigen organisatie, maar de hele keten door. Wat betekent dit voor u als financieel professional? Bent u 'in control' en hoe blijft u dat?

Doelstelling

De Mastercourse Publieke Sector geeft u inzicht in de actuele thema's van de verbreding van uw takenpakket. Met deze kennis bent u beter in staat de (financiële) doelmatigheid van uw organisatie te beoordelen en hierover te adviseren. U krijgt tools en inzichten die u bijstaan om de maatschappelijke opdracht van uw organisatie in te vullen. De Mastercourse Publieke Sector 2018 biedt u de unieke gelegenheid om met experts uit het veld en vakgenoten de dialoog aan te gaan over uw vak.

De Mastercourse 2018 richt zich de volgende thema's:
  • Publiek-private samenwerking: wat uit/aan te besteden, wat zelf te doen en hoe samen te werken?
  • Waardecreatie: wat is de meerwaarde van samenwerken en hoe krijg je hier grip op vanuit het perspectief van de financial?
  • Finance for non-financials: hoe neem je de beslissende 'non-financial' mee in de financiële context en implicaties?
  • Een gezond tegengeluid: hoe krijg je inzicht krijgt in groepsdynamieken, in de onderliggende stromen van communicatie en de diepere lagen van democratie?

Inhoud

Deze thema's zijn:

Dag 1

Publiek-private samenwerking

Overheid en markt kunnen niet zonder elkaar. In dit dagdeel gaan we met elkaar aan de slag over wat marktwerking binnen het publieke domein inhoudt en hoe het in de praktijk wordt gebracht. Dit aan de hand van een normatief kader en een zorgvuldig uitgeruste gereedschapskist. De bankencrisis, de spoorwegen, de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten, het ICT-falen van de overheid, het urgente vraagstuk van de vergroening, al deze ogenschijnlijk zo verschillende vraagstukken worden met een denkmodel in een logische context geplaatst. Met behulp van dit denkmodel wordt een handvat aangereikt voor het verbeteren van de kwaliteit van de samenwerking in het publieke domein tussen de overheid en de markt. Wat zou de overheid (idealiter) zelf moeten doen en wat ze zou kunnen of moeten uitbesteden en wat is dan het totaalbeeld van de publieke en private rolverdeling?

Dag 2

Maatschappelijke waardecreatie in de keten

Dienstverlening vindt steeds vaker plaats op het snijvlak van beroepen, activiteiten en organisaties. Bijvoorbeeld in het beroepsonderwijs uit zich dat in een diversiteit van interactievormen tussen docent, bedrijf en leerling. Snelle - vaak technologische - veranderingen legitimeren samenwerking en verhogen de noodzaak tot flexibiliteit. De opkomst van vele soorten samenwerkingsverbanden in de zorg, onderwijs en overheden zijn hier een uiting van. Dit leidt tot spanningsvelden tussen controle en flexibiliteit, en tussen publiek en privaat. In dit dagdeel gaan we het gesprek aan over de do's en don'ts bij samenwerkingsverbanden, met vragen als: wat is de meerwaarde van samenwerken en hoe krijg je hier grip op vanuit het perspectief van de financial?

Finance for nor non-financials

Welke obstakels en welke kansen kun je als financial tegenkomen op jouw pad om voldoende draagvalk te creëren voor besluitvorming? Hoe neem je de beslissende 'non-financial' mee in de financiële context en implicaties? In de ambtelijk en politieke werkelijkheid in het van belang de verschillende perspectieven van een onderwerp helder te hebben. Met het ontwikkelen van scenario's heb je niet alleen zicht op de financiële, maar ook op de 'politieke' risico's en consequenties. Welke (interne partijen) zijn er bij betrokken? En hoe vorm je welke coalities? Alleen door het meenemen van deze aspecten kun je je bewegen als een volwaardige business partner. Met een rechte rug en in onafhankelijkheid is het mogelijk om als financial als mediator op te treden en effectief te handelen.

Dag 3

Een gezond tegengeluid

De governance, integriteit en betrouwbaarheid van de organisatie word je geacht te onderbouwen met cijfers en andere indicatoren in de performance rapportages. Alleen, wat kun je zeggen over het menselijk gedrag hieromtrent? En hoe doe je dat dan? Welke ruimte is er voor een 'gezond tegengeluid'? Heb je daar thermometers voor? Gedrag kent individuele en groepselementen. Het je uitspreken tegen bepaalde aspecten binnen de heersende cultuur wordt niet altijd gewaardeerd. Toch kan het voorkomen dat er van je als financial, gevraagd wordt een advies of uitspraak te doen die tegen de 'main stream' ingaat. Leer hoe je inzicht krijgt in groepsdynamieken, in de onderliggende stromen van communicatie en de diepere lagen van democratie (Deep Democracy). Leer hoe je de wijsheid van de minderheid kunt destilleren en de organisatie daar haar voordeel mee kunt laten doen. Zoek en vind het 'gezonde tegengeluid' als financial.

Bekijk de tijdsplanning van de Mastercourse Publieke Sector 2018

Bestemd voor

Controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's), Accountants (AA/RA's) en andere financiële professionals die werkzaam zijn bij of voor de overheden en organisaties in de (semi-) publieke sector. Deze mastercourse is ook zeer geschikt voor controlerend accountants, adviseurs en interim managers die als financiële professional voor deze sectoren werkzaam zijn.

De Academie Publieke Sector (APS) richt zich met haar cursussen op de hoogopgeleide financials werkzaam voor of in de publieke sector. We bieden een platform voor het samenbrengen van verschillende financiële rollen en verschillende deelsectoren binnen de publieke sector.

Gijs van Loef

Gijs studeerde in 1985 cum laude af in de sociale wetenschappen. Hij werkte bij Philips in verschillende staffuncties, maar koos voor consultancy in de publieke sector en werkte daarna bij Deloitte en Capgemini. Hij was organisatieadviseur, projectleider en interim-manager voor verschillende overheden en werd in 1999 genomineerd voor het bestuur van de Algemene Rekenkamer. Na ICT-projecten voor de gemeenten Rotterdam en Amsterdam werkt hij sinds 2002 zelfstandig voor opdrachtgevers in de publieke sector. De laatste 2,5 jaar ligt zijn focus op het zorgstelsel, marktwerking in het publieke domein: Waarom/Waneer/Hoe... En was hij de financieel expert achter het Nationaal Zorgfonds.

Pieter Moerman

is programmaleider publiek-privaat samenwerken in het beroepsonderwijs bij Platform Bèta Techniek en PhD kandidaat aan de UvA op het terrein van probleemoplossend vermogen in publiek-private samenwerkings-verbanden.

Claudia Heger

is Concerncontroller COA en was voorzitter van het Europees Instituut voor Certified Public Controllers (EICPC) en lid programmaraad Academie Publieke Sector.

Fline de Lange

is een veelzijdige duizendpoot en daardoor is ze in staat geïntegreerd haar kennis en ervaring te delen. Ze heeft een achtergrond in het bedrijfsleven bij o.a. Stork-Wärtsilä en Vodafone, in het begeleiden van bèta professionals zoals actuarissen en accountants en is daarnaast paramedicus, coach en trainer. Ze verricht onderzoek naar de mate waarin hoog intelligent zijn juist wel of juist niet tot succes leidt.

De cursus vindt plaats in Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist

Adres

Conferentiecentrum Woudschoten Woudenbergseweg 54 Zeist Telefoonnummer 0343492492