Waarderen van intellectueel eigendom

De waarde van het ontastbare

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
10 december 2018 - Nieuwegein
Tijd
14:00 - 21:00
Prijs
€ 495,00 (leden) / € 570,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Recht, Externe verslaggeving, Management accounting & control
Bestemd voor
Openbaar accountants, Intern accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Accountancy
6 pe-uren

10 december 2018 - Nieuwegein

De vraag naar waardering van intellectuele eigendomsrechten stijgt, niet alleen ten behoeve van verslaggeving, maar ook vanwege commerciële overwegingen. Bijvoorbeeld in verband met transacties of met het oog op conflicten. U als accountant bent daarbij veelal het eerste aanspreekpunt.

Het verzamelbegrip 'intellectuele eigendomsrechten' omvat een aantal uiteenlopende rechten. Deze beogen bescherming te verlenen voor bepaalde oorspronkelijke creaties (bijvoorbeeld literaire werken, film, kunst, productvormgeving, dessins en software; vooral beschermd door auteursrecht maar ook soms samenlopend met andere rechten zoals modelrecht), onderscheidingsmiddelen, handelsnamen en indirect ook domeinnamen (merk- en/of handelsnaamrechten), technische uitvindingen en werkwijzen (octrooi), plantenrassen (kwekersrechten) en databases (databankrechten).

Deze cursus gaat in op de verschillende vormen van IP en de methodes voor het waarderen.

Doelstelling

Na deze cursus heeft u beter inzicht in de wijze waarop de waarde van intellectuele eigendomsrechten kan worden bepaald, wat de kwaliteiten en tekortkomingen van de verschillende waarderingsmethodes zijn en welke rol u daarbij kunt spelen.

Inhoud

Aan de hand van praktijkcases neemt de docent de volgende onderwerpen met u door:
Intellectuele eigendom en intellectual assets
Vormen van IP
Wat is waarde, waarderingsbegrippen
Waarderingsmethodes:

 • Kostenbenadering
 • Marktbenadering
 • Economische benadering

 • Kenmerken, voor- en nadelen van deze methodes
  Case met opgave en uitwerking
  Reële opties en 'fuzzy numbers'('pay-off'-methode)
  Differentiële waardering en 'relief from royalty'-methode
  Prijsvorming en allocatie van waarde
  Economische benadering versus verslaggeving
  Aanpak en de rol van de accountant

  Bestemd voor

  Accountants, Business Controllers en andere professionals die betrokken zijn bij het waarderen van intellectuele eigendomsrechten.

  drs. Flip van Spaendonck RV waarderingsspecialist en erkend door de Stichting Waarderingsonderzoek ten behoeve van Bedrijf en Ondernemingen (SWBO) en geregistreerd door het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV) en het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD). Flip treedt veelvuldig op als gerechtelijk deskundige, (bindend), adviseur en arbiter.

  De cursus vindt plaats in Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht in Nieuwegein

  Adres

  Fletcher Hotel Nieuwegein-Utrecht Buizerdlaan 10 Nieuwegein Telefoonnummer (030) 604 48 44 E-mailadres sales@fletcherhotelnieuwegein.nl Website www.fletcher.nl