IORP II

Implementatieplan op hoofdlijnen

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
21 juni 2018 - Amsterdam
Tijd
13:30 - 18:45
Prijs
€ 349,00 (leden) / € 425,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Risicomanagement, Strategisch management, Ethiek & regelgeving, Data analytics, Governance & assurance
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Controllers, Auditor, Leden Management
Niveau
Advanced
NBA Opleidingen
4 pe-uren
We streven naar een evenredige verdeling in het aantal deelnemende actuarissen en accountants.

Met deze sessie brengen we accountants en actuarissen bijeen rondom het onderwerp IORP II. De nieuwe pensioenfondsrichtlijn biedt het wettelijk kader voor de formalisering van reeds ingezette ontwikkelingen bij pensioenfondsen en is een uitvloeisel van het voortschrijdend inzicht m.b.t. de governance in de sector en haar toezichthouder. Niet meer. En niet minder. Het komend half jaar komt er meer duidelijkheid over de wijze van implementeren van deze nieuwe wetgeving. IORP II scherpt het 'waarom' verder aan en werkt het 'hoe, wat en per wanneer' nader uit.

Doelstelling

Na het bijwonen van deze sessie kunt u een implementatieplan IORP II op hoofdlijnen opstellen en weet u de informatie te selecteren die voor uw pensioenfonds relevant is. Ook krijgt u zicht op de verdeling van verantwoordelijkheden van actuaris en accountant en op de samenwerking met de toezichthouder onder IORP II.

Inhoud

We gaan met elkaar de dialoog aan rondom de volgende thema's essentieel aan IORP II:

    1.Sleutelfuncties;
    2. ORSA;
    3. Proportionaliteit;
    4. Kwaliteit van de verantwoording;
    5. Uitbesteding.

Sommige onderdelen van IORP II zijn nog niet uitgekristalliseerd, maar dat betekent niet dat dat proces afgewacht kan worden. Het is nu dé tijd om grip te krijgen op de eigen situationele vereisten en eigenschappen. Goed programmamanagement vereist immers tijdig anticiperen.

Bestemd voor

Actuarissen, accountants en internal auditors, betrokken bij IORP II vanuit een certificerende, adviserende en/of implementerende rol.

Rajish Sagoenie AAG

Rajish is Actuaris AG en Partner bij Milliman Pensioenen. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring op pensioengebied en actuariële consultancy. Hij is binnen Milliman Pensioenen eindverantwoordelijk voor het leveren van consulting- en certificeringsdiensten aan multinationals en pensioenfondsen. Hij is gespecialiseerd in het ondersteunen van ondernemingen en pensioenfondsen bij het ontwerp van pensioenregelingen, financiering hiervan, kostenramingen, waardering, solvabiliteit, risicobeheer en uitvoering van pensioenregelingen. Daarnaast is Rajish in de periode maart 2009 Í mei 2013 voorzitter geweest van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.

Peter de Groot RA

Als partner van KPMG was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van de wereldwijde dienstverlening rond Solvency II. Hij heeft ervaring met invoering en werking van het Èthree-lines-of-defense-modelÉ en de eerste oefeningen die verzekeraars hebben gedaan met de inrichting van de sleutelfuncties. Sinds 5 jaar is Peter zelfstandig gevestigd als adviseur, toezichthouder en bestuurder (ondermeer bij ABP, pf DNB, pf RABO, pf SABIC) en geeft hij les bij SPO op het gebied van Governance. Vanuit de diverse rollen in de pensioensector is Peter thans intensief betrokken bij de discussies over de invoering van IORP II en de onderwerpen waar instellingen tegen op lopen bij de invoering.

De cursus vindt plaats in NBA in Amsterdam

Adres

NBA Antonio Vivaldistraat 2 -8 Amsterdam Telefoonnummer 0203010330 E-mailadres opleidingen@nba.nl Website www.nba.nl