Mastercourse Publieke Sector 2019

Details

Cursusduur
3 dagen
Datum en locatie
6, 7, 8 november 2019 - Zeist
Tijd
09:00 - 18:30, 08:30 - 18:30, 08:30 - 15:00
Prijs
€ 1.995,00 (leden) / € 2.225,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden, Specials, Governance, Risk & Compliance
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Publieke Sector
21 pe-uren

6, 7, 8 november 2019 - Zeist

Deelname aan het programma omvat ook tweemaal een avondsessie en is inclusief twee overnachtingen

EICPC leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs.

De Mastercourse Publieke Sector is de unieke gelegenheid om met experts uit het veld en vakgenoten de dialoog aan te gaan over uw vak. Veel deelnemers komen jaarlijks terug vanwege het afwisselende en inspirerende programma dat toegespitst is op de rol van de accountant binnen de publieke sector.

Doelstelling

De Mastercourse Publieke Sector geeft u inzicht in de actuele thema's van de verbreding van uw takenpakket. Met deze kennis bent u beter in staat de (financiële) doelmatigheid van uw organisatie te beoordelen en hierover te adviseren. U krijgt tools en inzichten die u bijstaan om de maatschappelijke opdracht van uw organisatie in te vullen.

Inhoud

De 3-daagse Mastercourse is dit jaar als volgt opgebouwd

Verplichte training Frauderisicofactoren

Op de woensdag kunt u de verplichte PE training voor dit jaar volgen. We beginnen daarom om 9.00 uur en sluiten de dag om 17.00 uur af met een gelieerd doch luchtig onderwerp over Fraude. Heeft u de verplichte training al gevolgd? U bent dan natuurlijk ook welkom vanaf de woensdagavond.

Intern sturen, extern verantwoorden

De donderdag staat in teken van dit thema, we hebben daartoe gekozen voor meerdere invalshoeken. Zijn de bekende oplossingen ook de oplossingen voor de toekomst? Hoe kunnen we slimmer omgaan met de middelen en toch doelen behalen? En is daar binnen een politieke omgeving wel ruimte voor? Dit vraagt om anders denken, anders rapporteren en ook een andere externe verantwoording. Wat zijn de verschillende visies, inzichten en ervaringen? Drie sprekers nemen u mee in hun overwegingen en ervaringen.

Overheid als databedrijf

Data analyse, maar dan groter, grootst. Wat betekent dat dataficering van de overheid voor de organisatie. Wat mag het publiek verwachten op het gebied van digitale grondrechten in een datagedreven samenleving? En hoe is de balans tussen investeringen in verdere voortstuwing van de datagedreven overheid enerzijds en in risico preventie anderzijds?

Rationele financials

We sluiten het 3daagse programma af met een inspirerend verhaal over de Psychologie van financieel economische besluitvorming. Hoe rationeel zijn deze besluiten en hoe rationeel zijn we als 'rationele financials'?

Bekijk het programma van de Mastercourse Publieke Sector

Bestemd voor

Controllers (RC's), Certified Public Controllers (CPC's), Accountants (AA/RA's) en andere financiële professionals die werkzaam zijn bij of voor de overheden en organisaties in de (semi-) publieke sector. Deze mastercourse is ook zeer geschikt voor controlerend accountants, adviseurs en interim managers die als financiële professional voor deze sectoren werkzaam zijn.

De Academie Publieke Sector (APS) richt zich met haar cursussen op de hoogopgeleide financials werkzaam voor of in de publieke sector. We bieden een platform voor het samenbrengen van verschillende financiële rollen en verschillende deelsectoren binnen de publieke sector.

drs. Herman Posthuma betrokken bij HRD Group, vanuit studie psychologie werkzaam op snijvlak van trainingen en organisatie-advies
Frank van Kuijck RA RO EMIA

Frank is organisatieadviseur bij met name woningcorporaties en gemeenten. Naast een brede bestuurlijke ervaring met bestuurders, Raden van Commissarissen en stakeholders in de sector, publiceert hij o.a. op het terrein van trendanalyse woningcorporaties, risicomanagement & projectcontrol.

dr. Andreas Wismeijer docent Universiteit van Tilburg en Nyenrode Business Universiteit en visiting Associate Professor op het gebied van de persoonlijkheidspsychologie
Hans van Vark RA Hans van Vark richt zich voornamelijk op de publieke sector. Zijn dienstverlening betreft interim-management, advies en het verzorgen van opleidingen voor interne toezichthouders en management. De advisering spitst zich toe op governance, bedrijfsvoering, financieel-/economische vraagstukken en vastgoedsturing.
Kirsten Heukels

zelfstandig ondernemer, mediator in arbeidsgeschillen en echtscheidingen. Daarnaast is Kirsten actief als extern vertrouwenspersoon, trainer, coach en profiler.

Cindy Loeff RA
Ruud Klarenbeek Ruud Klarenbeek is sinds 1995 directeur/bestuurder bij de JP van den Bent stichting: een waarden georiënteerde organisatie, die ruim 3300 mensen met een (verstandelijke) beperking ondersteunt bij leven.
Jos Maessen
Ashra Underberg

De cursus vindt plaats in Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist

Adres

Conferentiecentrum Woudschoten Woudenbergseweg 54 Zeist Telefoonnummer 0343492492 E-mailadres info@woudschoten.nl