Update IFRS 2019

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
6 november 2019 - Breukelen Ut
Tijd
10:00 - 19:30
Prijs
€ 695,00 (leden) / € 795,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance Operations & Reporting
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Advanced
Finance in business
7 pe-uren

6 november 2019 - Breukelen Ut


RC's ontvangen een korting van 100 Euro op de niet-leden prijs.

IFRS kent veel wijzigingen die een grote impact kunnen hebben op de jaarrekening. Het is van belang dat u op de hoogte bent van deze wijzigingen. De IFRS update gaat uitgebreid in op de nieuwe standaarden en interpretaties onder IFRS, waaronder die voor leasing en de uitspraken van de Interpretations Committee. Tevens wordt ingegaan op de uitspraken en prioriteiten van toezichthouders, alsmede op met IFRS verwante onderwerpen zoals niet-financiële rapportage en alternatieve prestatiemaatstaven (non-GAAP measures)

Doelstelling

Na deze cursus:

 • Bent u op de hoogte van de nieuwe en gewijzigde standaarden en interpretaties die in het boekjaar 2019 voor het eerst van toepassing zijn;
 • Weet u welke wijzigingen vanaf 1 januari 2020 ingaan;
 • Kent u de voortgang van enkele belangrijke projecten van de IASB. Veel van deze ontwikkelingen hebben niet alleen consequenties voor de jaarrekening, maar ook voor informatiesystemen en soms de bedrijfsactiviteiten zelf;
 • U weet welke wijzigingen in verslaggeving u nu al kunt doorvoeren.

Inhoud

In één cursusdag behandelen de docenten alle recent geldende wijzigingen in IFRS. Ook krijgt u een update van verslaggevingsstandaarden die reeds zijn goedgekeurd en binnenkort in werking treden.

In de cursus Update IFRS 2019 gaat u aan de slag met:

 • IFRS 16 Leasing;
 • 'lessons learned' inzake eerste toepassing IFRS 15 Omzetverantwoording en IFRS 9 Financiële instrumenten;
 • IFRS 17 Verzekeringscontracten;
 • ESMA en AFM enforcement priorities en recente uitspraken inclusief guidelines Alternative Performance Measures;
 • IASB initiatieven op terrein van effectief communiceren inclusief aanpassingen IAS 1, IAS 7, practice statement materiality, etc.;
 • Recente uitspraken IFRS Interpretations Committee.
 • Niet-financiële rapportage rondom de jaarrekening

Samen met uw medecursisten bespreekt u de ontwikkelingen en praktijkproblemen aan de hand van voorbeelden en korte casussen.

Bestemd voor

Accountants, controllers en financieel professionals met IFRS-kennis die in één dag bijgepraat willen worden over de ontwikkelingen in de afgelopen periode.

prof. dr. Leo van der Tas RA Vaktechnisch partner EY, lid Consultative Working Group ESMA, voormalig lid van het IFRIC alsmede van de Advisory Council van de IASB, voorzitter EY IFRS policy committee en hoogleraar Universiteit van Tilburg
Ton Meershoek RA RC MSc Technical Expert Financial Reporting AFM, Lecturer financial reporting Nyenrode Business Universiteit

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Breukelen in Breukelen Ut

Adres

Van der Valk Hotel Breukelen Stationsweg 91 Breukelen Ut E-mailadres sales@breukelen.valk.com