Investeringsbeoordeling en bedrijfswaardering

De discounted cash flow (DCF) methode

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
20 september 2019 - Utrecht
Tijd
09:00 - 17:00
Prijs
€ 550,00 (leden) / € 650,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Finance Operations & Reporting
Bestemd voor
Accountants in business, Overige financieel professionals, Controllers
Niveau
Fundamental
Finance in business
7 pe-uren

20 september 2019 - Utrecht

RC's ontvangen een korting van 100 Euro op de prijs voor niet-leden

Neem uw eigen laptop mee met daarop Excel 2010 (of een latere versie) geïnstalleerd

Hoe creëert een ondernemer waarde voor kapitaalverschaffers? Op welke wijze kijken corporate finance afdelingen van banken en investeerders naar waarde? De beste methode om waarde te bepalen is die van de berekening van de netto contante waarde van de toekomstige kasstromen. Deze methode kan worden toegepast op de beoordeling van investeringsprojecten, maar ook om de waarde van een onderneming als geheel te bepalen. Dan spreken we over waardebepaling op basis van de discounted cash flow (DCF) methode.

De waarde van een investering of de waarde van de onderneming wordt bepaald door de toekomstige vrije kasstromen en het moment waarop deze naar verwachting gerealiseerd zullen worden. Dit impliceert dat waardering plaatsvindt op basis van verwachtingen en veronderstellingen. Tijdens deze cursus ervaart u dat een waardering van kasstromen geen exacte wetenschap is, maar financieel modelleren aan de hand van een consistente visie. De visie bepaalt de uiteindelijke waardebepaling.

Doelstelling

Na afloop van deze cursus heeft u een goed inzicht in de componenten van een investeringsbeoordeling en een DCF analyse. U kunt na afloop de kritische parameters beoordelen op hun realiteitsgehalte.

Inhoud

  • Beoordeling van investeringsvoorstellen: methodes en technieken. De voordelen van netto contante waarde berekeningen, de interpretatie van uitkomsten en de betekenis van internal rate of returns;
  • Marktwaarde van het eigen vermogen en de marktwaarde van de gehele onderneming;
  • Bespreking van componenten van een DCF analyse;
  • Analyse van de verschillen tussen een kasstroomoverzicht en de kasstromen die in een DCF analyse gebruikt worden;
  • Kwantificeren van de kostenvoet van het vreemde vermogen: risicovrije rentevoet, credit ratings en risico opslagen;
  • Kwantificeren van de kostenvoet van het eigen vermogen en de invloed van de financiële hefboom hierop;
  • De gemiddelde gewogen kostenvoet van het totale vermogen;
  • De structuur van een DCF model, de bepaling van het aantal expliciete voorspel periodes, eindwaarde berekeningen, het nut van scenario en gevoeligheidsanalyses en impliciete multiples.

Bestemd voor

Controllers, accountants, treasurers en financieel analisten.

drs. Frans van Laar

Frans van Laar heeft 20 jaar ervaring in de bancaire sector. Hij is aandelenanalist, investor relations manager en directeur aandelenresearch geweest. Hij is circa 10 jaar actief als trainer op het gebied van financieel management, waardebepaling van ondernemingen, strategie en bank risico management.

De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Utrecht in Utrecht

Adres

Van der Valk Hotel Utrecht Winthontlaan 4 -6 Utrecht Telefoonnummer (030) 800 08 00 E-mailadres Sales@utrecht.valk.nl