De persoonlijkheid achter de professional

Waarom doe je zo?

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
12 november 2019 - Utrecht
Tijd
15:30 - 20:00
Prijs
€ 395,00 (leden) / € 450,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Accountancy
4 pe-uren

12 november 2019 - Utrecht

Ieder mens heeft een unieke persoonlijkheid, deze persoonlijkheid beïnvloedt de manier waarop wij naar de wereld kijken (zowel privé als naar collega's, klanten en overige relaties). Kennis van de eigen persoonlijkheid is dan ook cruciaal om inzicht te krijgen in het eigen professioneel handelen en om te weten hoe je het gedrag van anderen kunt sturen. Dit is van groot belang in het vakgebied van de accountant waar de eigen professioneel kritische instelling en samenwerken met anderen in toenemende mate een vereiste is.

Doelstelling

In deze workshop geven we u deze zelfkennis en handvatten om het gedrag van anderen te beïnvloeden.

Vanuit een gedegen wetenschappelijk onderbouwd persoonlijkheidsonderzoek (online) krijgt u inzicht in uw eigen persoonlijkheidsprofiel. Dat profiel wordt bovendien vergeleken met de gemiddelde Nederlander van uw leeftijd, geslacht en opleidingsniveau waardoor u echt inzicht krijgt in wie u bent als mens, en hoe dit zich verhoudt tot uw rol als professional. U doet meteen uw voordeel met het inzicht, onder andere door sneller in te zien hoe anderen op u reageren zoals ze doen.

Inhoud

Startpunt van de workshop is het invullen van de online persoonlijkheidsvragenlijst. Dit levert een persoonlijk apport op dat als uitgangspunt dient voor het verloop van de workshop. Vanzelfsprekend blijft uw rapport volkomen privé: tijdens de workshop wordt enkel uitgebreid stil gestaan bij de gemiddelde scores van alle deelnemers aan de workshop samen. De betekenis van het profiel voor uw taakuitvoering in uw dagelijkse praktijk wordt hiermee geduid. Vervolgens wordt op een praktische manier ingegaan op de actuele wetenschappelijke inzichten in de relatie tussen persoonlijkheid en het professioneel handelen van de accountant of financial.

Bestemd voor

Accountants en overige financiële professionals

dr. Andreas Wismeijer

De cursus vindt plaats in Carlton President Hotel Utrecht in Utrecht

Adres

Carlton President Hotel Utrecht Floraweg 25 Utrecht Telefoonnummer 0302425900 E-mailadres banqueting@president.carlton.nl Website www.carlton.nl