Fraude en geheimen

Psychologie van wat we niet vertellen

Details

Cursusduur
1 dag
Tijd
15:30 - 20:00
Prijs
Kennisgebied
Ethiek & Fraude
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals
Niveau
Fundamental
Accountancy
4 pe-uren

Enkele citaten van tevreden deelnemers "Zeer vaardige docent, levendige presentatie met abstracte presentatie. Geweldig!", "Het was een verademing om een accountancy onderwerp (fraude) vanuit een ander perspectief te belichten. Cursus verveelde geen moment", "Zeer de moeite waard. Goede docent, zowel presentatie als inhoudelijk", "Een must wanneer je meer over fraude te weten wilt komen"!

Kennis is macht; door selectief informatie te delen kan men de controle over een (financiële) situatie vergroten. Fraudezaken worden dan ook gekenmerkt door het achterhouden van strafbare en gevoelige informatie.

Welke randvoorwaarden faciliteren frauduleus gedrag, en hoe kan je de randvoorwaarden zo vormgeven dat de kans op fraude beperkt blijft? Lange tijd leunden we vooral op hard controls. Inmiddels is duidelijk dat kennis van gedrag en gedragsbeïnvloeding minstens zo belangrijk is.

De gedragsmatige aspecten van frauduleus handelen, geheimhouding, risicoperceptie en compliance staan dan ook steeds meer in de schijnwerpers als aanvullende technieken van control. Het zijn tenslotte altijd mensen die besluiten tot geheimhouding of frauduleus handelen: kennis hebben van de psychologie van geheimhouding en fraude is dus cruciaal.

Doelstelling

In deze workshop leren we u over de psychologie van geheimen en tonen we hoe geheimen en frauduleus gedrag zich met elkaar verhouden. Als deelnemer krijgt u inzicht in de gedragskundige randvoorwaarden voor fraude.

Inhoud

Vanuit een wetenschappelijk-psychologische achtergrond belichten we de belangrijkste kenmerken van geheimen. Zo worden op toegankelijke wijze de volgende zaken besproken;

  • evolutionaire en neurobiologische fundamenten van geheimhouding;
  • natuurlijke en instinctieve reactie van geheimen op dreiging van buitenaf;
  • de strategische en beschermende functie van geheimhouding;
  • nadelen van geheimhouding;
  • positieve en negatieve consequenties van geheimhouding;
  • individuele kosten/baten-analyse van werknemers.
  • gedragskundige randvoorwaarden voor fraude en
  • handvatten om de neiging tot frauduleus handelen te verminderen.

Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand van recente en aansprekende voorbeelden uit de financiële praktijk.

Bestemd voor

Accountants en overige financiële professionals.

dr. Andreas Wismeijer

De cursus vindt plaats in Conferentiecentrum Drakenburg Baarn in Baarn

Adres

Conferentiecentrum Drakenburg Baarn Dr. Albert Schweitzerweg 1 Baarn Telefoonnummer (035) 646 14 14 E-mailadres info@drakenburg.nl