Accountantsverklaring, curator en discontinuïteit

Handtekening accountant een machtig wapen

Details

Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
14 november 2019 - Baarn
Tijd
13:00 - 17:30
Prijs
€ 345,00 (leden) / € 395,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Audit & Assurance
Bestemd voor
Auditor
Niveau
Advanced
Accountancy
4 pe-uren

14 november 2019 - Baarn

De accountant heeft een machtig wapen: het zetten van de handtekening onder de af te geven verklaring. Dit vloeit voort uit zijn taak: controleren, signaleren en waarschuwen. Dat laatste is voor het maatschappelijk verkeer van groot belang als het door dreigende discontinuïteit mis dreigt te gaan. De accountant heeft dan vaak het gevoel dat hij door te waarschuwen als het ware 'de trekker over haalt'. Maar doet hij dat niet en het gaat mis, dan krijgt hij de curator achter zich aan. De accountant die geen waarschuwing afgeeft om zijn cliënt te beschermen 'schiet in eigen voet', omdat deze al snel door de curator aansprakelijk zal worden gesteld.

Doelstelling

Accountants bewuster maken van de aspecten die bij dreigende discontinuïteit van belang zijn, zowel vanuit het perspectief van de accountant als dat van de curator.

Inhoud

  • Continuïteit vanuit perspectief controle
  • De NBA Green Paper Organisatiecontinuïteit
  • Werkzaamheden accountant vanuit perspectief curator
  • Continuïteit vanuit perspectief curator/aansprakelijkheid
  • Casuïstiek en jurisprudentie

Klik hier voor meer informatie

Bestemd voor

Accountants, intern accountants, auditors, accountants in business, controllers, controlerend accountants

prof. mr. dr. Marcel Pheijffer RA hoogleraar (forensische) accountancy aan de universiteiten Nyenrode en Leiden.
mr. Noor Zetteler advocaat bij Wijn & Stael advocaten, regelmatig curator. Voert procedures bij Accountantskamer en CBB ten aanzien van werkzaamheden accountants en is plaatsvervangend voorzitter van de klachtencommissie van de NBA.

De cursus vindt plaats in Conferentiecentrum Drakenburg Baarn in Baarn

Adres

Conferentiecentrum Drakenburg Baarn Dr. Albert Schweitzerweg 1 Baarn Telefoonnummer (035) 646 14 14 E-mailadres info@drakenburg.nl