De Samenstellingsopdracht in 2019 en 2020

Details

Cursusduur
1 dag
Tijd
14:00 - 20:00
Prijs
Kennisgebied
Accountancy Samenstelpraktijk
Bestemd voor
Openbaar accountants, MKB-accountants
Niveau
Fundamental
Accountancy
5 pe-uren

De Standaard 4410 heeft impact voor het werk van alle accountants in het mkb. De NBA heeft een Praktijkhandreiking 4410 over dit onderwerp uitgebracht die uiteraard onderdeel is van deze cursus. Ook het toetsingsprogramma van de Raad voor Toezicht komt aan de orde.

Doelstelling

U neemt kennis van de Standaard 4410 en alle wijzigingen in 2017 en 2018 daarin en van de NBA-Handreiking, met nadruk op de gevolgen voor uw werkzaamheden in de praktijk. Tevens krijgt u inzicht in de nieuwe eisen die bij toetsing van een samenstellingsopdracht worden gesteld. Ook de nieuwe eisen voor het niet houden aan wet- en regelgeving door de opdrachtgever (NOCLAR) zijn opgenomen in de cursus.

Inhoud

De tekst van Standaard 4410, de samenstellingsverklaringen in verschillende vormen en toepassingen en de NBA-Handreiking staan centraal. Onderstaande onderwerpen komen onder meer aan bod, veelal aan de hand van praktijksituaties.

 • De invloed van deze regelgeving op andere beroepsreglementering voor de samenstellingsopdracht
 • De samenstellingsopdracht: samenstelling van financiĆ«le overzichten, onderscheid met administratieve dienstverlening
 • Standaard 4410
 • o   De wijzigingen voor 2020 in vogelvlucht
  o   De Vereisten in detail besproken
                        o   Uitvoering overeenkomstig de Standaard
                        o   Ethische voorschriften
                        o   Professionele oordeelvorming
                        o   Kwaliteitsbeheersing van de opdracht
                        o   Aanvaarding en continuering van de opdracht
                        o   Het niet houden aan wet- en regelgeving (NOCLAR)
                        o   Communicatie met het management en personen belast met governance
                        o   Het uitvoeren van de opdracht
                        o   Documentatie
                        o   De samenstellingsverklaring in alle verschillende vormen
    o   Toepassingsgerichte en overige verklarende teksten
    o   Toepassing op andere opdrachten dan jaarrekeningen
 • NBA-Handreiking over samenstellingsopdrachten
 • Het werkprogramma voor toetsing van een samenstellingsopdracht
 • De samenloop met de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS)

De Praktijkhandreiking van de NBA over Standaard 4410 en het Werkprogramma voor toetsing van een samenstellingsopdracht maken integraal deel uit van het cursusmateriaal.

Bestemd voor

Mkb-accountants

drs. Sytze de Swart RA AA adviseur voor ondernemers

De cursus vindt plaats in Mercure Hotel Zwolle in Zwolle

Adres

Mercure Hotel Zwolle Hertsenbergweg 1 Zwolle Telefoonnummer 0384216031 E-mailadres H2109-SB@accor.com